2017-09-05 12:09

2017-09-05 12:10

Fastighetsbyte vid resecentrum

TORSBY: Helmia och kommunen överens

Torsby kommun köper det före detta bärrenseriet vid Torsby resecentrum för 1 krona. Samtidigt säljs mark i närheten för samma summa till Helmia fastigheter. Förslaget går nu vidare till fullmäktige.

Torsby kommun och Helmia fastigheter har under flera år förhandlat om köp och försäljning av fastigheterna i närheten av Torsby resecentrum. Helmia äger bärrenseriet samt två byggnader väster om resecentrum. Men marken som de två sistnämnda byggnaderna står på ägs av kommunen.

– Vi har sedan länge velat köpa bärrenseriet för att skapa fler parkeringsplatser vid resecentrum. Det behövs för att öka resandet med kollektivtrafiken. Dessutom har byggnaden, som inte använts på flera år i omgångar varit tillhåll för ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen.

Till fullmäktige

Eftersom kommunen och Helmia inte får byta fastigheter med varandra rakt av har man enats av en symbolisk summa i bägge affärerna. Helmia ska också stå för lantmäterikostnader.

– Det var viss debatt kring försäljningen av mark, men inget annat förslag än att rekommendera fullmäktige att godkänna affären, säger Ann-Katrin Järåsen.

Torsby kommun och Helmia fastigheter har under flera år förhandlat om köp och försäljning av fastigheterna i närheten av Torsby resecentrum. Helmia äger bärrenseriet samt två byggnader väster om resecentrum. Men marken som de två sistnämnda byggnaderna står på ägs av kommunen.

– Vi har sedan länge velat köpa bärrenseriet för att skapa fler parkeringsplatser vid resecentrum. Det behövs för att öka resandet med kollektivtrafiken. Dessutom har byggnaden, som inte använts på flera år i omgångar varit tillhåll för ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen.

Till fullmäktige

Eftersom kommunen och Helmia inte får byta fastigheter med varandra rakt av har man enats av en symbolisk summa i bägge affärerna. Helmia ska också stå för lantmäterikostnader.

– Det var viss debatt kring försäljningen av mark, men inget annat förslag än att rekommendera fullmäktige att godkänna affären, säger Ann-Katrin Järåsen.