2017-06-30 18:38

2017-06-30 18:43

Kommunen vill vidta andra åtgärder

TORSBY: Nytt beslut fattas inom kort

Om en och en halv vecka hoppas socialnämnden på att ha ett nytt kostnadsförslag till familjen. En mindre ombyggnad väntas bli föreslagen.

Socialnämnden beslutade att inte bevilja den ansökan som Tomas Olsson lämnade in angående bostadsanpassning för sin funktionsnedsatta dotter Saga. Kommunen har dock inte släppt ärendet.

– Vi avslog deras ansökan om tillbyggnad. Vi tillstyrker däremot att vi ska hjälpa till med en bostadsanpassning inom de befintliga väggarna. Vår handläggare jobbar på att få fram prisuppgifter på det, säger Åke Gustavsson (S), ordförande i socialnämnden.

I beslutet står att kaminen ska flyttas, men det är en viktig värmekälla, enligt familjen.

– Om det är en väsentlig del av bostaden får vi ordna så att den är kvar.

Familjen menar att det inte går att såga till en dörr i sovrummet, ändå föreslår ni det. Hur har ni bedömt det?

– Ingen i nämnden har sett hur det ser ut, det har handläggaren bedömt.

I beslutet står det att två rum mellan badrummet och köket ska användas till förvaring. Dessa finns inte kvar. Lade inte handläggaren märke till det här?

– När de tittade fanns säkert rummen där.

Det står också i ansökan att det finns ett behov av innerbelysning. Det nämns inte i beslutet, något som Åke Gustavsson menar kan komma att ingå i bostadsanpassningsbidraget ändå.

– Vi har inte gjort något avslag på det. Däremot är det möjligt att vi har missat att kommentera det.

I lagen om bostadsanpassning står det att lagen ska ge personer med funktionshinder en möjlighet till ett självständigt liv. Kommunerna ansvarar för att bidrag delas ut till behövande.

Socialnämnden beslutade att inte bevilja den ansökan som Tomas Olsson lämnade in angående bostadsanpassning för sin funktionsnedsatta dotter Saga. Kommunen har dock inte släppt ärendet.

– Vi avslog deras ansökan om tillbyggnad. Vi tillstyrker däremot att vi ska hjälpa till med en bostadsanpassning inom de befintliga väggarna. Vår handläggare jobbar på att få fram prisuppgifter på det, säger Åke Gustavsson (S), ordförande i socialnämnden.

I beslutet står att kaminen ska flyttas, men det är en viktig värmekälla, enligt familjen.

– Om det är en väsentlig del av bostaden får vi ordna så att den är kvar.

Familjen menar att det inte går att såga till en dörr i sovrummet, ändå föreslår ni det. Hur har ni bedömt det?

– Ingen i nämnden har sett hur det ser ut, det har handläggaren bedömt.

I beslutet står det att två rum mellan badrummet och köket ska användas till förvaring. Dessa finns inte kvar. Lade inte handläggaren märke till det här?

– När de tittade fanns säkert rummen där.

Det står också i ansökan att det finns ett behov av innerbelysning. Det nämns inte i beslutet, något som Åke Gustavsson menar kan komma att ingå i bostadsanpassningsbidraget ändå.

– Vi har inte gjort något avslag på det. Däremot är det möjligt att vi har missat att kommentera det.

I lagen om bostadsanpassning står det att lagen ska ge personer med funktionshinder en möjlighet till ett självständigt liv. Kommunerna ansvarar för att bidrag delas ut till behövande.

  • Jonas Berglund