2017-06-30 18:44

2017-06-30 18:56

De fick nej på sin bidragsansökan

TORSBY: Familjen ansökte om bidrag för bostadsanpassning för Saga, 2

En familj från Torsby ansökte om bidrag för att anpassa sin bostad till sin dotters funktionsnedsättningar. Kommunen sade dock nej till familjens förslag.
– Det känns tröstlöst, säger mamman Josefin Larsson.

Saga Larsson är två år. Hon har flera funktionsnedsättningar, däribland ett gravt synfel och nedsatt rörelseförmåga.

Hon har gåstol och behöver en ståställning för att kunna stå upp.

Köket behöver ändras

En legitimerad arbetsterapeut från landstinget har bedömt att köket behöver byggas om för att Saga ska kunna röra sig i hela huset.

– Vi vill flytta en vägg vid en trång passage mellan väggen och en kamin som är en viktig värmekälla, säger Sagas pappa, Tomas Olsson.

I beslutet står det att kaminen ska monteras bort.

På Syncentralen i Karlstad har man bedömt att Saga behöver belysning som kan regleras. Lamporna ska också kunna tändas oberoende av varandra. De anser också att huset behöver markiser för att kunna reglera ljusinsläppet.

– Saga behöver mycket belysning, men är samtidigt känslig för sol, säger Tomas Olsson.

Dessutom behöver Saga tillsyn under natten. I dagsläget sover Saga i föräldrarnas sovrum, då det enligt föräldrarna inte finns två intilliggande rum som kan fungera som två sovrum.

Vill bygga nytt rum

För att lösa problemet med sovrummen vill Tomas Olsson flytta deras sovrum till det nuvarande tv-rummet.

– Då försvinner ett rum för oss, så vi vill bygga ett nytt tv-rum.

Kommunens bedömning är att det går att göra en dörr från det nuvarande sovrummet, in till det intilliggande rummet.

Saga behöver också mycket specialutrustning som tar upp stora ytor för förvaring. I beslutet hänvisar socialnämnden till två rum mellan badrummet och köket. Problemet är dock att rummen inte längre finns.

– De väggarna har tagits ned för att göra köket större, vilket Saga också behöver, säger Tomas Olsson.

Familjen planerar nu att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

– Men vi drar i gång med bygget i helgen, det måste göras nu. Vi har bara gått och väntat på ett beslut, vi kunde ha varit färdiga nu. Det känns surt, säger Tomas Olsson.

Saga Larsson är två år. Hon har flera funktionsnedsättningar, däribland ett gravt synfel och nedsatt rörelseförmåga.

Hon har gåstol och behöver en ståställning för att kunna stå upp.

Köket behöver ändras

En legitimerad arbetsterapeut från landstinget har bedömt att köket behöver byggas om för att Saga ska kunna röra sig i hela huset.

– Vi vill flytta en vägg vid en trång passage mellan väggen och en kamin som är en viktig värmekälla, säger Sagas pappa, Tomas Olsson.

I beslutet står det att kaminen ska monteras bort.

På Syncentralen i Karlstad har man bedömt att Saga behöver belysning som kan regleras. Lamporna ska också kunna tändas oberoende av varandra. De anser också att huset behöver markiser för att kunna reglera ljusinsläppet.

– Saga behöver mycket belysning, men är samtidigt känslig för sol, säger Tomas Olsson.

Dessutom behöver Saga tillsyn under natten. I dagsläget sover Saga i föräldrarnas sovrum, då det enligt föräldrarna inte finns två intilliggande rum som kan fungera som två sovrum.

Vill bygga nytt rum

För att lösa problemet med sovrummen vill Tomas Olsson flytta deras sovrum till det nuvarande tv-rummet.

– Då försvinner ett rum för oss, så vi vill bygga ett nytt tv-rum.

Kommunens bedömning är att det går att göra en dörr från det nuvarande sovrummet, in till det intilliggande rummet.

Saga behöver också mycket specialutrustning som tar upp stora ytor för förvaring. I beslutet hänvisar socialnämnden till två rum mellan badrummet och köket. Problemet är dock att rummen inte längre finns.

– De väggarna har tagits ned för att göra köket större, vilket Saga också behöver, säger Tomas Olsson.

Familjen planerar nu att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

– Men vi drar i gång med bygget i helgen, det måste göras nu. Vi har bara gått och väntat på ett beslut, vi kunde ha varit färdiga nu. Det känns surt, säger Tomas Olsson.

  • Jonas Berglund