2017-06-15 06:00

2017-06-15 06:00

Säterrunda för att bevara traditionen

NORRA NY: Nio sätrar bjuder in till besök

Under lördagen anordnas en säterrunda, där besökaren kan åka runt bland nio sätrar i och kring Norra Ny.
På varje säter finns olika aktiviteter.

Vid Nordtorpssätern kan man bland annat gå på en guidad fältvandring bland blommorna på sätervallen. Om hungern faller på, bjuds det på kolbullar och kaffe.

– Allt är gratis, det får inte bli för kommersiellt. Det här är verkligen genuint, säger Kerstin Sandberg som är en av sju ägare av sätern.

Hur man gör med försäljning och aktiviteter är annars upp till sätrarna själva.

Ny generation

Säterbruket har varit viktigt för Värmland. Markerna utnyttjades förr till bete och vinterfoder som ett komplement till markerna på gården. På det sättet kunde man ha fler betesdjur och skaffa sig mer mat.

– Det är en pärla för naturen som måste bevaras, säger Kerstin Sandberg.

På några av sätrarna finns fortfarande djur och sätertraditionen lever vidare.

På Kårebolssätern har det funnits djur sedan 1988 och i dag är 17-åriga Kim Remmers säterkulla där. Hon tar hand om djuren, utan ström och med vatten i en källa, berättar Ingela Kåreskog som också finns på plats vid sätern.

Ingela Kåreskog är en av förgrundsgestalterna i Norra Ny utveckling, en ekonomisk förening som värnar bygden i gamla Norra Ny kommun. Det är andra året som föreningen arrangerar rundan. Förra året kom runt 300 besökare.

– Vi har fått många sponsorer, inte minst Region Värmland. Förra året fick vi inte det stödet, utan de sa att det var en regional företeelse. Det visade sig sedan att det kom besökare från nio nationaliteter och 14 kommuner utanför Torsby, säger hon.

Del av en plan

Norra Ny utveckling har också haft tät kontakt med länsstyrelsen som för några år sedan tog fram en handlingsplan för att återuppta säterbruket på fler platser. Säterrundan är en del av det arbetet.

Det faktum att ägarna av sätrarna och markerna är intresserade av att bjuda in besökare, glädjer Ingela Kåreskog.

– Vi behöver bevara den värmländska traditionen och visa att det går att leva så här, säger hon.

Vid Nordtorpssätern kan man bland annat gå på en guidad fältvandring bland blommorna på sätervallen. Om hungern faller på, bjuds det på kolbullar och kaffe.

– Allt är gratis, det får inte bli för kommersiellt. Det här är verkligen genuint, säger Kerstin Sandberg som är en av sju ägare av sätern.

Hur man gör med försäljning och aktiviteter är annars upp till sätrarna själva.

Ny generation

Säterbruket har varit viktigt för Värmland. Markerna utnyttjades förr till bete och vinterfoder som ett komplement till markerna på gården. På det sättet kunde man ha fler betesdjur och skaffa sig mer mat.

– Det är en pärla för naturen som måste bevaras, säger Kerstin Sandberg.

På några av sätrarna finns fortfarande djur och sätertraditionen lever vidare.

På Kårebolssätern har det funnits djur sedan 1988 och i dag är 17-åriga Kim Remmers säterkulla där. Hon tar hand om djuren, utan ström och med vatten i en källa, berättar Ingela Kåreskog som också finns på plats vid sätern.

Ingela Kåreskog är en av förgrundsgestalterna i Norra Ny utveckling, en ekonomisk förening som värnar bygden i gamla Norra Ny kommun. Det är andra året som föreningen arrangerar rundan. Förra året kom runt 300 besökare.

– Vi har fått många sponsorer, inte minst Region Värmland. Förra året fick vi inte det stödet, utan de sa att det var en regional företeelse. Det visade sig sedan att det kom besökare från nio nationaliteter och 14 kommuner utanför Torsby, säger hon.

Del av en plan

Norra Ny utveckling har också haft tät kontakt med länsstyrelsen som för några år sedan tog fram en handlingsplan för att återuppta säterbruket på fler platser. Säterrundan är en del av det arbetet.

Det faktum att ägarna av sätrarna och markerna är intresserade av att bjuda in besökare, glädjer Ingela Kåreskog.

– Vi behöver bevara den värmländska traditionen och visa att det går att leva så här, säger hon.

  • Jonas Berglund