2017-06-15 06:00

2017-06-15 06:00

Flyttad turistbyrå ska ge fler centrumbesökare

TORSBY: Nya lokaler för turistbyrån har stött på kritik

Nya lokaler för turistbyrån ska locka turisterna in i centrum. Parkeringsbrist oroar dock, framför allt de lokala besökarna.

Turistbyrån i Torsby har flyttat från sina gamla lokaler i närheten av ICA Toria till nya lokaler inne i centrum. Ett beslut som har tagits av två skäl.

Det ena skälet är att kommunen vill locka fler turister in till centrumkärnan.

– Det gynnar centrumhandeln, vi vill undvika ”riksvägssyndromet”. Med nya Dollarstore är risken att turisterna inte åker in i centrum, säger Mats Olsson som är besöksnäringsstrateg på Torsby kommun.

Billigare hyra

Det andra skälet till flytten är att det blir billigare med de nya lokalerna. De nya lokalerna ägs av kommunen, medan de andra hyrdes av en privat aktör. Det gör att kommunen betalar hyran till sig själva och att pengarna därmed går in i den totala verksamheten.

Själva hyran blir runt 50 000 kronor billigare per år.

Brist på parkeringar

Flytten för dock med sig vissa praktiska problem. Ett sådant är att erbjuda tillräckligt många parkeringsplatser.

– Det är ett problem och det är något som vi kan behöva utvärdera. För husbilar finns en ny husbilsparkering vid järnvägsstationen, men det är svårare för de med husvagn, säger Mats Olsson.

Trots parkeringsproblemen som kan uppstå, är Mats Olsson positiv till flytten. Han tror att de flesta inte kommer att ha några problem med att hitta till de nya lokalerna, oavsett storlek på fordon.

– Min erfarenhet är att turister inte har något problem med att gå en bit. Det är snarare vi lokalinvånare som är bortskämda med att kunna ställa bilen precis utanför Systembolaget. Jag tror snarare att de nya lokalerna kommer att leda till fler spontanbesök, säger han.

Handikappsingång

Turistbyrån har också fått kritik för att den nya handikappsingången inte är färdigställd. Någon gång i juni räknar Mats Olsson med att byggarbetet som pågår ska vara klart. I juni ska också nya skyltar sättas upp, för att göra det enklare för besökare att hitta dit.

Turistbyrån i Torsby har flyttat från sina gamla lokaler i närheten av ICA Toria till nya lokaler inne i centrum. Ett beslut som har tagits av två skäl.

Det ena skälet är att kommunen vill locka fler turister in till centrumkärnan.

– Det gynnar centrumhandeln, vi vill undvika ”riksvägssyndromet”. Med nya Dollarstore är risken att turisterna inte åker in i centrum, säger Mats Olsson som är besöksnäringsstrateg på Torsby kommun.

Billigare hyra

Det andra skälet till flytten är att det blir billigare med de nya lokalerna. De nya lokalerna ägs av kommunen, medan de andra hyrdes av en privat aktör. Det gör att kommunen betalar hyran till sig själva och att pengarna därmed går in i den totala verksamheten.

Själva hyran blir runt 50 000 kronor billigare per år.

Brist på parkeringar

Flytten för dock med sig vissa praktiska problem. Ett sådant är att erbjuda tillräckligt många parkeringsplatser.

– Det är ett problem och det är något som vi kan behöva utvärdera. För husbilar finns en ny husbilsparkering vid järnvägsstationen, men det är svårare för de med husvagn, säger Mats Olsson.

Trots parkeringsproblemen som kan uppstå, är Mats Olsson positiv till flytten. Han tror att de flesta inte kommer att ha några problem med att hitta till de nya lokalerna, oavsett storlek på fordon.

– Min erfarenhet är att turister inte har något problem med att gå en bit. Det är snarare vi lokalinvånare som är bortskämda med att kunna ställa bilen precis utanför Systembolaget. Jag tror snarare att de nya lokalerna kommer att leda till fler spontanbesök, säger han.

Handikappsingång

Turistbyrån har också fått kritik för att den nya handikappsingången inte är färdigställd. Någon gång i juni räknar Mats Olsson med att byggarbetet som pågår ska vara klart. I juni ska också nya skyltar sättas upp, för att göra det enklare för besökare att hitta dit.

  • Jonas Berglund