2017-04-18 13:52

2017-04-18 13:52

Rustningen av "Smejja" fortsätter

TORSBY: Unika fönsterluckor

Upprustningen av ”Smejja”, den gamla smedjan vid Herrgårdsdammen i Torsby, fortsätter.
Nu har den första specialtillverkade fönsterluckan, som ska skydda de vackra fönstren, kommit på plats.

Efter flera års skadegörelse ville Fortum riva den gamla smedjan i Torsby. Energibolaget hade ingen användning av byggnaden och hade helt enkelt tröttnat på att byta ut takpannor som ständigt förstördes av stenkastande vandaler. Men rivningsansökan fick avslag eftersom byggnaden ansågs ha ett stort historiskt värde.

Skydd

Sedan dess har frivilliga, med eldsjälen PA Sjögren i spets, engagerat sig för att rusta upp byggnaden. Taket reparerades och fönstren bommades igen. Tack vare ett bidrag från Helmiastiftelsen har nya fönster kunnat tillverkas, och de ska nu sättas på plats.

– För att skydda fönstren sätter vi upp fönsterluckor i stål som ser ut som de riktiga fönstren. Det är Urban Lendin på Fryksände mekaniska som tillverkat luckorna under sin lediga tid, berättar PA Sjögren.

Konstverk

För att luckorna inte ska se ut som stålluckor engagerades den lokale konstnären Hans Olsson.

– Under påskhelgen satte vi, med en stor insats från Stefan Eriksson på byggtjänst, upp den första luckan, som är målad så att det ser ut som speglingar i den. Luckan kan öppnas eller lyftas bort helt. Först när alla luckor är på plats monterar vi fönstren. Förhoppningen är att byggnaden ska vara upprustad exteriört under sommaren, säger PA Sjögren.

Efter flera års skadegörelse ville Fortum riva den gamla smedjan i Torsby. Energibolaget hade ingen användning av byggnaden och hade helt enkelt tröttnat på att byta ut takpannor som ständigt förstördes av stenkastande vandaler. Men rivningsansökan fick avslag eftersom byggnaden ansågs ha ett stort historiskt värde.

Skydd

Sedan dess har frivilliga, med eldsjälen PA Sjögren i spets, engagerat sig för att rusta upp byggnaden. Taket reparerades och fönstren bommades igen. Tack vare ett bidrag från Helmiastiftelsen har nya fönster kunnat tillverkas, och de ska nu sättas på plats.

– För att skydda fönstren sätter vi upp fönsterluckor i stål som ser ut som de riktiga fönstren. Det är Urban Lendin på Fryksände mekaniska som tillverkat luckorna under sin lediga tid, berättar PA Sjögren.

Konstverk

För att luckorna inte ska se ut som stålluckor engagerades den lokale konstnären Hans Olsson.

– Under påskhelgen satte vi, med en stor insats från Stefan Eriksson på byggtjänst, upp den första luckan, som är målad så att det ser ut som speglingar i den. Luckan kan öppnas eller lyftas bort helt. Först när alla luckor är på plats monterar vi fönstren. Förhoppningen är att byggnaden ska vara upprustad exteriört under sommaren, säger PA Sjögren.