2017-04-18 06:00

2017-04-18 06:00

Positiv utveckling i Torsby

TORSBY: Ökande befolkning och satsningar på bostäder, aktiviteter och företagande

Invånarantalet stiger och villapriserna skjuter i höjden. Nya företag etablerar sig och befintliga satsar.
Hyreshus byggs, det satsas på evenemang och lekplatser. Den positiva trenden är tydlig i Torsby och framtidstron är stark.

Det kommunala bostadsbolaget Torsby bostäder invigde nyligen ett flerfamiljshus med hyresrätter och har nu beslutat om att bygga ytterligare ett.

– Vi tror på Torsby och en på utveckling av Torsby. Vi är inne i en positiv spiral. Arbetslösheten är låg och vi ser nyetableringar. Nu gäller det att förvalta det här läget. Om vi är för försiktiga kanske vi missar den här chansen. Det gäller att våga, säger bostadsbolagets vd Håkan Laack.

Redan under april påbörjas bygget av det nya hyreshuset och om ett år ska det stå klart. Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) menar att mer bostadsbyggande är ett måste för en fortsatt positiv utveckling.

– Torsby bostäders satsningar är oerhört viktiga och vi har lyckats bättre än många andra när det gäller att förverkliga satsningar på fler bostäder, säger hon.

Fler bostäder

Befolkningen i tätorten har ökat med nära 500 personer sedan 2010. Kommunalrådet vill nu påskynda processen med att ta fram en detaljplan som tillåter bostadsbyggande på Björkholmen.

– Torsby bostäder har visat intresse för området, men skulle de inte har resurser för att bygga även där just nu så kanske vi måste se om någon annan är intresserad. Exempelvis parhus är något som många efterfrågar och vi kan inte vänta, säger hon.

Att många vill flytta till Torsby märks också på villamarknaden. Stundtals har inte ett enda hus varit till salu, hög efterfrågan och litet utbud har lett till stigande priser.

– Det är inte bara familjer som redan bor i kommunen som letar hus i tätorten. Att det byggs nytt är jätteviktigt, säger mäklaren Åsa Karlsson på Fastighetsbyrån.

Synliga satsningar

Lina Sundberg, vd för näringslivsbolaget Tuab, tror att allmänhetens positiva uppfattning kring Torsby kommer sig av den synliga utvecklingen.

– Det händer alltid bra saker, men de kanske inte alltid syns. En upprustning av centrum, nybyggen och etablering av handel är lätt att ta på. Att det pratas positivt om en ort har stor betydelse, säger hon.

– Även bland befintliga företag finns en stor framtidstro. Det är flera som beviljats stöd till stora investeringar som kommer att generera fler arbetstillfällen, vilket är jätteviktigt. Jag ser inga tecken på att den positiva utvecklingen skulle avta, fortsätter Lina Sundberg.

Framtidstro

Håkan Laack tror att Torsby de kommande tio åren, tack vare bättre kommunikationer, kommer att bli en tydligare den av den gemensamma värmländska arbetsmarknaden.

– Tack vare E16 kommer också fler norska företag att göra som Vestre och satsa i Torsby. På den norska sidan bor två miljoner människor en och en halv timme bort, säger han.

Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen har en vision om att Finnskogen blir ett kulturarv med mängder av aktiviteter och drömmer om besökare från hela världen.

– Torsby kommer att växa, men vi får inte tro att det sker av sig självt. Det finns ju något i talesättet att smida när järnet är varmt. Många tror att det kommer en lågkonjunktur, men om det blir så, hur stor betydelse får den här? Vi kan inte knäppa händerna, sitta stilla och tänka att det blir sämre snart och att det inte är någon idé att satsa framåt.

Centrum

En av Torsbys anrika butiker är på väg att stänga, men andra handlare har de senaste åren gjort satsningar i nya lokaler. Kommunen har också tillsammans med företagarna inlett ett mer aktivt arbete för att göra utveckla centrum. En lekplats ska inom kort byggas i Tingshusparken. Mäklaren Åsa Karlsson tror att trenden att fler vill bo nära centrum håller i sig.

– Kommunen har gjort väldigt bra satsningar för att göra centrum attraktivt och jag är övertygad om att Torsby kommer att ha vuxit ytterligare om tio år, säger hon.

Det kommunala bostadsbolaget Torsby bostäder invigde nyligen ett flerfamiljshus med hyresrätter och har nu beslutat om att bygga ytterligare ett.

– Vi tror på Torsby och en på utveckling av Torsby. Vi är inne i en positiv spiral. Arbetslösheten är låg och vi ser nyetableringar. Nu gäller det att förvalta det här läget. Om vi är för försiktiga kanske vi missar den här chansen. Det gäller att våga, säger bostadsbolagets vd Håkan Laack.

Redan under april påbörjas bygget av det nya hyreshuset och om ett år ska det stå klart. Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) menar att mer bostadsbyggande är ett måste för en fortsatt positiv utveckling.

– Torsby bostäders satsningar är oerhört viktiga och vi har lyckats bättre än många andra när det gäller att förverkliga satsningar på fler bostäder, säger hon.

Fler bostäder

Befolkningen i tätorten har ökat med nära 500 personer sedan 2010. Kommunalrådet vill nu påskynda processen med att ta fram en detaljplan som tillåter bostadsbyggande på Björkholmen.

– Torsby bostäder har visat intresse för området, men skulle de inte har resurser för att bygga även där just nu så kanske vi måste se om någon annan är intresserad. Exempelvis parhus är något som många efterfrågar och vi kan inte vänta, säger hon.

Att många vill flytta till Torsby märks också på villamarknaden. Stundtals har inte ett enda hus varit till salu, hög efterfrågan och litet utbud har lett till stigande priser.

– Det är inte bara familjer som redan bor i kommunen som letar hus i tätorten. Att det byggs nytt är jätteviktigt, säger mäklaren Åsa Karlsson på Fastighetsbyrån.

Synliga satsningar

Lina Sundberg, vd för näringslivsbolaget Tuab, tror att allmänhetens positiva uppfattning kring Torsby kommer sig av den synliga utvecklingen.

– Det händer alltid bra saker, men de kanske inte alltid syns. En upprustning av centrum, nybyggen och etablering av handel är lätt att ta på. Att det pratas positivt om en ort har stor betydelse, säger hon.

– Även bland befintliga företag finns en stor framtidstro. Det är flera som beviljats stöd till stora investeringar som kommer att generera fler arbetstillfällen, vilket är jätteviktigt. Jag ser inga tecken på att den positiva utvecklingen skulle avta, fortsätter Lina Sundberg.

Framtidstro

Håkan Laack tror att Torsby de kommande tio åren, tack vare bättre kommunikationer, kommer att bli en tydligare den av den gemensamma värmländska arbetsmarknaden.

– Tack vare E16 kommer också fler norska företag att göra som Vestre och satsa i Torsby. På den norska sidan bor två miljoner människor en och en halv timme bort, säger han.

Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen har en vision om att Finnskogen blir ett kulturarv med mängder av aktiviteter och drömmer om besökare från hela världen.

– Torsby kommer att växa, men vi får inte tro att det sker av sig självt. Det finns ju något i talesättet att smida när järnet är varmt. Många tror att det kommer en lågkonjunktur, men om det blir så, hur stor betydelse får den här? Vi kan inte knäppa händerna, sitta stilla och tänka att det blir sämre snart och att det inte är någon idé att satsa framåt.

Centrum

En av Torsbys anrika butiker är på väg att stänga, men andra handlare har de senaste åren gjort satsningar i nya lokaler. Kommunen har också tillsammans med företagarna inlett ett mer aktivt arbete för att göra utveckla centrum. En lekplats ska inom kort byggas i Tingshusparken. Mäklaren Åsa Karlsson tror att trenden att fler vill bo nära centrum håller i sig.

– Kommunen har gjort väldigt bra satsningar för att göra centrum attraktivt och jag är övertygad om att Torsby kommer att ha vuxit ytterligare om tio år, säger hon.

Torsby

Befolkning: 4 503

Politiskt styre: S, C och L.

Största privata arbetsgivare: Note, Rullarnas, Moelven

Stora evenemang: Svenska rallyt, Torsbymârten, midsommar, våryran, Torsbykalaset

Källa: