2017-03-14 16:25

2017-03-14 16:25

Ny boendeform ska ge äldre personer mer livskvalité

TORSBY: Ombyggnationer i stället för nedläggningar

Det finns för många platser på särskilda boenden i Torsby kommun. Men i stället för att lägga ned ett boende och spara pengar finns för planer för att bygga om så att boendena bättre möter upp till dagens och framtidens behov och önskemål.

På tisdagen presenterades den boendeutredning kring särskilda boenden och LSS-boenden i Torsby kommun. Socialnämnden och senare kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av informationen från utredaren Helen Ersson på KPMG.

– På de flesta håll i landet saknas platser på särskilt boende, men så är det inte i Torsby kommun. Här finns 20 platser för mycket. Men samtidigt är det många som eftersöker en annan typ av boende med en gemenskap. Det är kö till trygghetsboendena i Torsby och Stöllet, säger Helen Ersson.

Hennes förslag är att bygga om delar av de nuvarande särskilda boendena så att de också inrymmer ett slags serviceboende som kan liknas vid en enklare variant av trygghetsboende.

Dialogmöten

Lägenheterna blir mindre men med möjlighet till självhushåll, det finns gemensamma utrymmen men ingen aktivitetssamordnare.

– Man bör åka ut till de aktuella orterna för dialogmöten. Presentera en grov skiss på hur en ombyggnad skulle kunna se ut och fråga om det är något som folket på orten skulle vilja ha.

– I städerna finns privata satsningar på trygghetsboenden. Men i Torsby och andra små kommuner finns inte det och där gäller det att försöka hålla kostnaderna nere så att hyran inte blir för hög, säger Helen Ersson.

Gemenskap

Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) är positiv till förslagen.

– Många äldre känner sig otrygga i sina nuvarande boenden, och vill ha en gemenskap. På sikt tror jag att det här kan minska kostnaderna för kommunen. Hemtjänstinsatserna skulle bli färre och arbetsmiljön för personalen skulle bli bättre. Vi ska arbeta vidare med det här och undersöka möjligheterna att söka statliga projektmedel, säger hon.

Även LSS-boendena har setts över och där finns tankar om att i framtiden skapa ett slags trapphusboenden.

På tisdagen presenterades den boendeutredning kring särskilda boenden och LSS-boenden i Torsby kommun. Socialnämnden och senare kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av informationen från utredaren Helen Ersson på KPMG.

– På de flesta håll i landet saknas platser på särskilt boende, men så är det inte i Torsby kommun. Här finns 20 platser för mycket. Men samtidigt är det många som eftersöker en annan typ av boende med en gemenskap. Det är kö till trygghetsboendena i Torsby och Stöllet, säger Helen Ersson.

Hennes förslag är att bygga om delar av de nuvarande särskilda boendena så att de också inrymmer ett slags serviceboende som kan liknas vid en enklare variant av trygghetsboende.

Dialogmöten

Lägenheterna blir mindre men med möjlighet till självhushåll, det finns gemensamma utrymmen men ingen aktivitetssamordnare.

– Man bör åka ut till de aktuella orterna för dialogmöten. Presentera en grov skiss på hur en ombyggnad skulle kunna se ut och fråga om det är något som folket på orten skulle vilja ha.

– I städerna finns privata satsningar på trygghetsboenden. Men i Torsby och andra små kommuner finns inte det och där gäller det att försöka hålla kostnaderna nere så att hyran inte blir för hög, säger Helen Ersson.

Gemenskap

Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) är positiv till förslagen.

– Många äldre känner sig otrygga i sina nuvarande boenden, och vill ha en gemenskap. På sikt tror jag att det här kan minska kostnaderna för kommunen. Hemtjänstinsatserna skulle bli färre och arbetsmiljön för personalen skulle bli bättre. Vi ska arbeta vidare med det här och undersöka möjligheterna att söka statliga projektmedel, säger hon.

Även LSS-boendena har setts över och där finns tankar om att i framtiden skapa ett slags trapphusboenden.