2017-03-14 21:24

2017-03-14 21:24

Kräver handlingsplan för butik

NORDVÄRMLAND

Ett skyddsombud vid Handels larmar om både otydlig organisation och uteblivna personalmöten vid en butik i Nordvärmland.

Detta framgår av en begäran om åtgärder som inkommit till Arbetsmiljöverket. Ombudet skriver också att flera sjukskrivningar är nära förestående och kräver en handlingsplan för att komma till rätta med situationen, skriver nyhetsbyrån Siren.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket.

Detta framgår av en begäran om åtgärder som inkommit till Arbetsmiljöverket. Ombudet skriver också att flera sjukskrivningar är nära förestående och kräver en handlingsplan för att komma till rätta med situationen, skriver nyhetsbyrån Siren.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket.