2017-03-13 14:02

2017-03-13 14:02

Nytt förslag för familjecentral

TORSBY: Arbete för alternativ lokalisering

Efter tio års väntan intensifieras nu arbetet för en familjecentral i Torsby. Lokalfrågan är den nöt som måste knäckas och tjänstemännen på kommunen och landstinget arbetar nu fram ett nytt förslag.

Som NWT berättade för en dryg vecka sedan har arbetet för en familjecentral, där man vården och socialtjänsten tillsammans driver förebyggande arbete, ännu inte gett något resultat i Torsby. Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) hade då mailat landstingsstyrelsen för att få besked om när en familjecentral kan bli verklighet.

– Jag har fått svar från Marianne Utterdal (SiV) som skrev att frågan är lika aktuell nu som tidigare och att hon inte uppfattat att det skulle vara några problem att hitta lämpliga lokaler, säger Järåsen.

Men lokalfrågan har hela tiden varit hindret. Landstinget har upprepade gånger undersökt möjligheten att ha familjecentralen på Torsby sjukhus, men där har det saknats ändamålsenliga lokaler. Torsby Herrgård presenterades som alternativ, men har ratats.

– Tjänstemännen på kommunen och landstinget tittar nu på ytterligare ett alternativ. De har ganska täta möten inbokade framöver, vilket tyder på att det händer saker. Att ärendet nu hanteras mer aktivt känns positivt, säger Ann-Katrin Järåsen.

Vilken lokaler eller fastighet som nu diskuteras vill Järåsen inte berätta i nuläget.

– Det är än så länge ett arbetsmaterial så vi avvaktar med att gå ut med den informationen, säger hon.

Som NWT berättade för en dryg vecka sedan har arbetet för en familjecentral, där man vården och socialtjänsten tillsammans driver förebyggande arbete, ännu inte gett något resultat i Torsby. Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) hade då mailat landstingsstyrelsen för att få besked om när en familjecentral kan bli verklighet.

– Jag har fått svar från Marianne Utterdal (SiV) som skrev att frågan är lika aktuell nu som tidigare och att hon inte uppfattat att det skulle vara några problem att hitta lämpliga lokaler, säger Järåsen.

Men lokalfrågan har hela tiden varit hindret. Landstinget har upprepade gånger undersökt möjligheten att ha familjecentralen på Torsby sjukhus, men där har det saknats ändamålsenliga lokaler. Torsby Herrgård presenterades som alternativ, men har ratats.

– Tjänstemännen på kommunen och landstinget tittar nu på ytterligare ett alternativ. De har ganska täta möten inbokade framöver, vilket tyder på att det händer saker. Att ärendet nu hanteras mer aktivt känns positivt, säger Ann-Katrin Järåsen.

Vilken lokaler eller fastighet som nu diskuteras vill Järåsen inte berätta i nuläget.

– Det är än så länge ett arbetsmaterial så vi avvaktar med att gå ut med den informationen, säger hon.