2017-03-08 13:52

2017-03-08 13:55

JO utreder dödsfall i arrest

TORSBY/JÖNKÖPING: Markus Jonsson från Torsby avled i polisens förvar

I november 2015 avled Markus Jonsson från Torsby i en arrestcell hos polisen i Jönköping. Åklagaren har lagt ned brottsutredningen kring dödsfallet, men nu har JO beslutat om en granskning.

Markus Jonsson hade permission från ett behandlingshem och hade varit hemma i Torsby. Det var när han genom handräckning av polisen skulle transporteras tillbaka till behandlingshemmet som patrullen från Jönköping ansåg att han var påverkad och därför inte skulle kunna köras till slutdestinationen. Först skulle han få spendera en natt i arresten för tillnyktring.

Under tiden i cellen stannade Markus hjärta, vilket ledde till så svåra hjärnskador att hans liv inte gick att rädda.

Justitieombudsmannen (JO) har efter en anmälan från en av Markus anhöriga , gjord efter det att åklagare beslutat om att lägga ned förundersökningen, beslutat om att granska delar av händelseförloppet.

Efter att ha granskat den nedlagda förundersökningen vill JO att polisen för en utredningen och yttrar sig kring tre punkter.

• Markus hade en påse innehållande flera olika läkemedel. Vilken kontroll har polisen haft kring Markus tillgång till påsen under handräckningen.

• Vilka överväganden gjordes i frågan om Markus borde undersökas av läkare i stället för att placeras i arresten?

• Hur var tillsynen på Markus under tiden i arresten och hur har den dokumenterats?

Senast 15 maj vill JO ha polisens svar på frågorna.

Markus Jonsson hade permission från ett behandlingshem och hade varit hemma i Torsby. Det var när han genom handräckning av polisen skulle transporteras tillbaka till behandlingshemmet som patrullen från Jönköping ansåg att han var påverkad och därför inte skulle kunna köras till slutdestinationen. Först skulle han få spendera en natt i arresten för tillnyktring.

Under tiden i cellen stannade Markus hjärta, vilket ledde till så svåra hjärnskador att hans liv inte gick att rädda.

Justitieombudsmannen (JO) har efter en anmälan från en av Markus anhöriga , gjord efter det att åklagare beslutat om att lägga ned förundersökningen, beslutat om att granska delar av händelseförloppet.

Efter att ha granskat den nedlagda förundersökningen vill JO att polisen för en utredningen och yttrar sig kring tre punkter.

• Markus hade en påse innehållande flera olika läkemedel. Vilken kontroll har polisen haft kring Markus tillgång till påsen under handräckningen.

• Vilka överväganden gjordes i frågan om Markus borde undersökas av läkare i stället för att placeras i arresten?

• Hur var tillsynen på Markus under tiden i arresten och hur har den dokumenterats?

Senast 15 maj vill JO ha polisens svar på frågorna.