2017-03-08 16:12

2017-03-08 16:12

Arbete kring flytt av årskurser återupptas

TORSBY: Elever kan flyttas från Holmes- till Frykenskolan

Planerna om att flytta årskurs fyra och fem från Holmesskolan till Frykenskolan i Torsby lades åt sidan när ett stort antal asylsökande kom till kommunen.
Men nu har asylboenden stängts och flyttplanerna väntas återupptas.

Holmesskolan med elever i årskurs f–5 i Torsby har under flera år varit trångbodd. Samtidigt har lokaler stått tomma på Frykenskolan med elever i årskurserna 6–9. Enligt ursprungsplanen skulle barn- och utbildningsnämnden ha fattat beslut om att Holmesskolan skulle blir lågstadieskola och Frykenskolan mellan- och högstadium för över ett år sedan.

– Migrationstrycket har lagt sig och nu är det dags att lyfta den här frågan igen. Skolchefen ska tillsammans med skolintendenten och rektorerna se på när var hur man kan få till en bra lösning, säger Peter Jonsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Trångboddheten på Holmesskolan handlar inte enbart om brist på klassrum, det har lösts med inhyrda moduler. Men modullösningen har minskat ytorna för lek på skolgården.

– Det finns ingen tidsplan satt för när utredningen ska bli klar, den påbörjas i samband nämndens sammanträde i nästa vecka. När det finns ett färdigt förslag kommer det också att ta tid att genomföra en förändring. Det händer definitivt inget till höstterminens start, säger Peter Jonsson.

Holmesskolan med elever i årskurs f–5 i Torsby har under flera år varit trångbodd. Samtidigt har lokaler stått tomma på Frykenskolan med elever i årskurserna 6–9. Enligt ursprungsplanen skulle barn- och utbildningsnämnden ha fattat beslut om att Holmesskolan skulle blir lågstadieskola och Frykenskolan mellan- och högstadium för över ett år sedan.

– Migrationstrycket har lagt sig och nu är det dags att lyfta den här frågan igen. Skolchefen ska tillsammans med skolintendenten och rektorerna se på när var hur man kan få till en bra lösning, säger Peter Jonsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Trångboddheten på Holmesskolan handlar inte enbart om brist på klassrum, det har lösts med inhyrda moduler. Men modullösningen har minskat ytorna för lek på skolgården.

– Det finns ingen tidsplan satt för när utredningen ska bli klar, den påbörjas i samband nämndens sammanträde i nästa vecka. När det finns ett färdigt förslag kommer det också att ta tid att genomföra en förändring. Det händer definitivt inget till höstterminens start, säger Peter Jonsson.