2017-03-07 13:44

2017-03-07 13:44

Skolan och omsorgen klarade inte budget

TORSBY: Positivt bokslut för kommunen men åtgärder väntar

Torsby kommuns resultat för 2016 landade på 17 miljoner kronor, vilket är tre miljoner kronor bättre än budget.
Det trots att både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden överskred sina budgetar.

Skatteintäkterna minskade något men statsbidraget ökade, de finansiella intäkterna och kostnaderna blev också bättre än budget.

– Vi är nöjda med resultatet, men det finns en del att jobba på för framtiden. 2017 och 2018 kommer att bli tuffare år, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Skolan

Skolan står på nytt inför stora utmaningar när de tillfälliga asylboenden som plötsligt öppnade nu avvecklas och verksamheten på nytt ska anpassas till elevunderlaget. Barn- och utbildningsnämnden överskred sin budget med nära fyra miljoner kronor 2016. Grundskolan kostade 1,5 miljoner kronor mer än beräknat och gymnasieskolan överskred sin budget med drygt sex miljoner kronor. Förskola och barnomsorg kostade dock drygt 3,5 miljoner mindre än beräknat.

Åtgärder

Gymnasieskolan har under flera år haft svårt att klara budgeten. Åtgärdsprogram har presenterats men inte gett någon effekt.

– Ett nytt åtgärdspaket väntar nu. Gymnasiet är jätteviktigt för Torsby, men man måste få ordning på ekonomin. Inom grundskolan har man under skolchef Ulf Blomquists ledning gjort ett fantastiskt jobb med att minska kostnaderna per elev till samma nivå som liknande kommuner samtidigt som kvalitén höjts, säger Ann-Katrin Järåsen.

– Det måste gå att genomföra sådana förändringar inom gymnasiet också. Kanske bör barn- och utbildningsnämnden också fundera på att omfördela medel inom sin budget, fortsätter Järåsen.

Boendeutredning

Socialnämnden överskred sin budget med nära 3,4 miljoner kronor förra året. Nämnden har tidigare framfört förslag om att stänga ett äldreboende för att på så sätt få en budget i balans. I januari påbörjades en utredning kring alla boenden i socialnämndens regi för att se på vilka behov som finns i kommunen.

Framtidsplaner

Boendeutredningen kommer att presenteras för nämnden i nästa vecka.

– Det är viktigt att socialnämnden planerar för framtiden. Vilka behov och önskemål när det gäller boenden kommer den nya generationens äldre att ha. LSS-boenden och trygghetsboenden finns också med i utredningen, säger Ann-Katrin Järåsen.

– Underskottet hos socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beror inte på det stora antalet asylsökande i kommunen under 2016. De kostnaderna fick man ersättning för, fortsätter Järåsen.

Tät uppföljning

Såväl Socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden väntas även i år få problem att klara budgeten.

– Socialchefen och skolchefen kommer att finnas med på alla kommunstyrelsens sammanträden för att avge lägesrapport. Revisorerna har påpekat att vi måste följa utvecklingen mer noggrant vilket vi kommer att göra, säger Järåsen.

Skatteintäkterna minskade något men statsbidraget ökade, de finansiella intäkterna och kostnaderna blev också bättre än budget.

– Vi är nöjda med resultatet, men det finns en del att jobba på för framtiden. 2017 och 2018 kommer att bli tuffare år, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

Skolan

Skolan står på nytt inför stora utmaningar när de tillfälliga asylboenden som plötsligt öppnade nu avvecklas och verksamheten på nytt ska anpassas till elevunderlaget. Barn- och utbildningsnämnden överskred sin budget med nära fyra miljoner kronor 2016. Grundskolan kostade 1,5 miljoner kronor mer än beräknat och gymnasieskolan överskred sin budget med drygt sex miljoner kronor. Förskola och barnomsorg kostade dock drygt 3,5 miljoner mindre än beräknat.

Åtgärder

Gymnasieskolan har under flera år haft svårt att klara budgeten. Åtgärdsprogram har presenterats men inte gett någon effekt.

– Ett nytt åtgärdspaket väntar nu. Gymnasiet är jätteviktigt för Torsby, men man måste få ordning på ekonomin. Inom grundskolan har man under skolchef Ulf Blomquists ledning gjort ett fantastiskt jobb med att minska kostnaderna per elev till samma nivå som liknande kommuner samtidigt som kvalitén höjts, säger Ann-Katrin Järåsen.

– Det måste gå att genomföra sådana förändringar inom gymnasiet också. Kanske bör barn- och utbildningsnämnden också fundera på att omfördela medel inom sin budget, fortsätter Järåsen.

Boendeutredning

Socialnämnden överskred sin budget med nära 3,4 miljoner kronor förra året. Nämnden har tidigare framfört förslag om att stänga ett äldreboende för att på så sätt få en budget i balans. I januari påbörjades en utredning kring alla boenden i socialnämndens regi för att se på vilka behov som finns i kommunen.

Framtidsplaner

Boendeutredningen kommer att presenteras för nämnden i nästa vecka.

– Det är viktigt att socialnämnden planerar för framtiden. Vilka behov och önskemål när det gäller boenden kommer den nya generationens äldre att ha. LSS-boenden och trygghetsboenden finns också med i utredningen, säger Ann-Katrin Järåsen.

– Underskottet hos socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beror inte på det stora antalet asylsökande i kommunen under 2016. De kostnaderna fick man ersättning för, fortsätter Järåsen.

Tät uppföljning

Såväl Socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden väntas även i år få problem att klara budgeten.

– Socialchefen och skolchefen kommer att finnas med på alla kommunstyrelsens sammanträden för att avge lägesrapport. Revisorerna har påpekat att vi måste följa utvecklingen mer noggrant vilket vi kommer att göra, säger Järåsen.