2017-03-07 13:35

2017-03-07 13:35

Mer bostadsbyggande?

TORSBY

Kommunfullmäktige har gett tummen upp till Torsby bostäders planer om att bygga ytterligare ett hyreshus i det nya området Enen.

Nu kan det också komma att byggas ett flerfamiljshus i Västanvik i Torsbys södra delar. Skidåkaren Bill Impola planerar att bygga ett tvåvåningshus med fyra trerumslägenheter. Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att gidkänna ett markanvisningsavtal som ger Impola 18 månader på sig att projektera bygget för att därefter köpa marken.

Nu kan det också komma att byggas ett flerfamiljshus i Västanvik i Torsbys södra delar. Skidåkaren Bill Impola planerar att bygga ett tvåvåningshus med fyra trerumslägenheter. Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att gidkänna ett markanvisningsavtal som ger Impola 18 månader på sig att projektera bygget för att därefter köpa marken.