2017-03-07 13:16

2017-03-07 13:16

Ja till regionkommun

TORSBY

Kommunstyrelsen i Torsby är i sitt remissvar positiv till bildandet av en värmländsk regionkommun.

– Värmland kan inte stå kvar i en gammal organisation när alla andra gått vidare. Men beslutet ska inte skyndas fram och det är viktigt att kommunerna fortsatt har en möjlighet att påverka i den nya organisationen. Vi föreslår att det förslag som arbetas fram efter den nuvarande remissrundan också ska gå ut på remiss, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).

– Värmland kan inte stå kvar i en gammal organisation när alla andra gått vidare. Men beslutet ska inte skyndas fram och det är viktigt att kommunerna fortsatt har en möjlighet att påverka i den nya organisationen. Vi föreslår att det förslag som arbetas fram efter den nuvarande remissrundan också ska gå ut på remiss, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S).