2016-12-09 06:00

2016-12-09 06:00

Få utnyttjar möjligheten

VÅRDEN

Förebyggande sjukskrivningar har funnits länge men används i liten utsträckning.
– Vi har försökt sprida kunskap om ersättningen och möjligheterna den kan ge, säger Cecilia Udin, nationell samordnare på Försäkringskassan.

För att kunna få sjukpenning i förebyggande syfte måste det finnas en förhöjd sjukdomsrisk vid fortsatt arbete och behandlingen ska ha ordinerats av läkare och ingå i en av Försäkringskassan godkänd plan.

– Det utnyttjas mycket för sjukgymnastik och då på deltid, säger Cecilia Udin.

Hälsolänken som sköter företagshälsovården för bland andra Torsby kommun har sedan länge sett fördelarna med förebyggande sjukskrivning.

– Människor får behålla bilden av sig själva som i grunden friska, men att man mår som man mår just nu, säger Ulrika Sigfridson på Hälsolänken.

Personlig plan

Hon betonar också vikten av att arbetsgivaren finns med hela tiden.

– Vi tar inte över ansvaret, säger hon.

Aktiveringskursen som är knuten till förebyggande sjukskrivning är på sex veckor och innehåller både fysiska och mentala moment som ska ge verktyg att bättre klara av både privatliv och arbetsliv.

– Alla har en individuell rehab-plan, säger Ulrika Sigfridson.

När Katarina Nilsson bröt ihop på jobbet fick hon kontakt med Hälsolänken redan samma dag.

– Vi försöker ha snabba handledningstider, annars riskerar man att få en sjukskrivning i stället. Här hjälper det att Försäkringskassan har kännedom om vårt sätt att jobba. Vi kan inte förutsätta att intygen blir godkända av Försäkringskassan, säger Ulrika Sigfridson.

Total belastning

Den förebyggande sjukskrivningen och aktiveringskursen vänder sig till anställda med alla typer av problem, såväl fysiska som psykiska.

– Precis som i övriga samhället så har den psykiska ohälsan ökat mycket. Vi ser till den totala belastningen, säger Ulrika Sigfridson.

Hur ofta händer det att en person kommer tillbaka med liknande problem?

– Det händer väldigt sällan. Då kommer de oftare för kortare handledning.

Tina Bengtsson är hälsostrateg i Torsby kommun. De låga sjukskrivningstalen i kommunen har väckt uppmärksamhet i hela landet.

– Vi fortsätter att jobba inte minst med chefsutbildningar. Alla måste vara med på tåget, säger Tina Bengtsson.

För att kunna få sjukpenning i förebyggande syfte måste det finnas en förhöjd sjukdomsrisk vid fortsatt arbete och behandlingen ska ha ordinerats av läkare och ingå i en av Försäkringskassan godkänd plan.

– Det utnyttjas mycket för sjukgymnastik och då på deltid, säger Cecilia Udin.

Hälsolänken som sköter företagshälsovården för bland andra Torsby kommun har sedan länge sett fördelarna med förebyggande sjukskrivning.

– Människor får behålla bilden av sig själva som i grunden friska, men att man mår som man mår just nu, säger Ulrika Sigfridson på Hälsolänken.

Personlig plan

Hon betonar också vikten av att arbetsgivaren finns med hela tiden.

– Vi tar inte över ansvaret, säger hon.

Aktiveringskursen som är knuten till förebyggande sjukskrivning är på sex veckor och innehåller både fysiska och mentala moment som ska ge verktyg att bättre klara av både privatliv och arbetsliv.

– Alla har en individuell rehab-plan, säger Ulrika Sigfridson.

När Katarina Nilsson bröt ihop på jobbet fick hon kontakt med Hälsolänken redan samma dag.

– Vi försöker ha snabba handledningstider, annars riskerar man att få en sjukskrivning i stället. Här hjälper det att Försäkringskassan har kännedom om vårt sätt att jobba. Vi kan inte förutsätta att intygen blir godkända av Försäkringskassan, säger Ulrika Sigfridson.

Total belastning

Den förebyggande sjukskrivningen och aktiveringskursen vänder sig till anställda med alla typer av problem, såväl fysiska som psykiska.

– Precis som i övriga samhället så har den psykiska ohälsan ökat mycket. Vi ser till den totala belastningen, säger Ulrika Sigfridson.

Hur ofta händer det att en person kommer tillbaka med liknande problem?

– Det händer väldigt sällan. Då kommer de oftare för kortare handledning.

Tina Bengtsson är hälsostrateg i Torsby kommun. De låga sjukskrivningstalen i kommunen har väckt uppmärksamhet i hela landet.

– Vi fortsätter att jobba inte minst med chefsutbildningar. Alla måste vara med på tåget, säger Tina Bengtsson.