2016-11-24 06:00

2016-11-24 06:00

Förändringar inom skolan 2017

TORSBY: Från snabb utbyggnad till nedtrappning

Det senaste året har många kommuner i landet kraftigt och snabbt ökat sina skolverksamheter i samband med flyktingmottagandet.
Nu ska asylboenden avvecklas, vilket innebär att kommunerna tvingas till en ny omställning.

Migrationen är den stora osäkerhetsfaktorn i arbetet med barn- och utbildningsnämndens detaljbudget för 2017 som behandlas på torsdagen. Vilka boenden som kommer att avvecklas och när det kommer att ske är på många sätt avgörande för verksamheten.

– Nu ska vi börja bygga ner det som nyligen byggde upp. Att vara skolledare eller pedagog är tufft när man inte vet hur nästa vecka eller nästa månad kommer att se ut, säger Peter Jonsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Men det är självklart än värre för de barn och ungdomar som kanske måste flytta. Det kommer att bli många jobba avsked framöver, fortsätter Jonsson.

Flexibilitet

För att klara det plötsligt växande elevunderlaget anställde skolan pensionärer samt tillämpade visstidsanställningar.

– Många visstidsanställningar löper ut vid jul. Det kan också bli så att det dröjer innan vissa boenden stänger, eller att familjer som får uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i kommunen. Min känsla är att många asylsökande trivts bra här. Vi måste vara på tå framöver och väldigt flexibla.

Mindre barnkullar

Holmesskolan, Frykenskolan och Stjerneskolan i centrala Torsby väntas drabbas mest av vikande elevunderlag.

– Det är där vi ser den mest drastiska minskningen. Men det är inte lätt att se i spåkulan just nu, säger Peter Jonsson.

Borträknat kostnader och ersättningar för asylsökandes skolgång är budgeten för 2017 i balans.

– Den stora utmaningen ser jag om tre-fyra år, då är barnkullarna betydligt mindre. Ekonomiskt väntas det också bli tuffare år 2018 och 2019.

– När läget stabiliserats kommer vi troligen åter att se på möjligheterna att flytta vissa årskurser från Holmesskolan till Frykenskolan i Torsby.

Migrationen är den stora osäkerhetsfaktorn i arbetet med barn- och utbildningsnämndens detaljbudget för 2017 som behandlas på torsdagen. Vilka boenden som kommer att avvecklas och när det kommer att ske är på många sätt avgörande för verksamheten.

– Nu ska vi börja bygga ner det som nyligen byggde upp. Att vara skolledare eller pedagog är tufft när man inte vet hur nästa vecka eller nästa månad kommer att se ut, säger Peter Jonsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Men det är självklart än värre för de barn och ungdomar som kanske måste flytta. Det kommer att bli många jobba avsked framöver, fortsätter Jonsson.

Flexibilitet

För att klara det plötsligt växande elevunderlaget anställde skolan pensionärer samt tillämpade visstidsanställningar.

– Många visstidsanställningar löper ut vid jul. Det kan också bli så att det dröjer innan vissa boenden stänger, eller att familjer som får uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i kommunen. Min känsla är att många asylsökande trivts bra här. Vi måste vara på tå framöver och väldigt flexibla.

Mindre barnkullar

Holmesskolan, Frykenskolan och Stjerneskolan i centrala Torsby väntas drabbas mest av vikande elevunderlag.

– Det är där vi ser den mest drastiska minskningen. Men det är inte lätt att se i spåkulan just nu, säger Peter Jonsson.

Borträknat kostnader och ersättningar för asylsökandes skolgång är budgeten för 2017 i balans.

– Den stora utmaningen ser jag om tre-fyra år, då är barnkullarna betydligt mindre. Ekonomiskt väntas det också bli tuffare år 2018 och 2019.

– När läget stabiliserats kommer vi troligen åter att se på möjligheterna att flytta vissa årskurser från Holmesskolan till Frykenskolan i Torsby.