2016-10-04 14:36

2016-11-11 20:35

Klubbat i Torsby

Kommunstyrelsen Torsby

Positivt resultat

Det senaste delårsbokslutet pekar mot ett helårsresultat för Torsby kommun på 17,3 miljoner kronor för 2016, vilket är 3,2 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet kommer i huvudsak från finansverksamheten och beror på ett historiskt lågt ränteläge i kombination med att kommunen inte behövt låna till investeringar.

Dessutom väntas statsbidraget öka med nära sex miljoner kronor för 2016, samtidigt väntas skatteintäkterna minska med nära fem miljoner kronor. Kommunen budget har förstärkts med drygt 30 miljoner kronor i bidrag för extra kostnader i samband med flyktingmottagandet, pengar som under året portioneras ut i de verksamheter som berörs.

Ungdomar får utforma Tingshusparken

Kommunstyrelsen avsätter en halv miljon kronor till att genom medborgarbudget satsa på Tingshusparken i Torsby. Planen är att låta elever i årskurs 6–9 på Frykenskolan i Torsby och Kvistbergsskolan i Sysslebäck lämna förslag på hur de 500 000 kronorna ska spenderas. Därefter ska förslagen sammanställas och gallras varefter eleverna får rösta om hur parken ska utformas.

Målsättningen är att projektet genomförs under 2017 och att en ny satsning av samma typ genomförs året efter.

Ja till Västra Götaland

En majoritet i kommunstyrelsen; Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna är positiv till en storregion där Värmland ingår i Västra Götaland.

Moderaterna anser dock inte att Värmland ska bli en del av en storregion och vill se en folkomröstning kring frågan. Vänsterpartiet är positiv till en storregion men vill hellre se Värmland som en del av Svealandsregionen.

Svar om förmånsbilar

Kommunstyrelsen har efter krav från revisorerna förtydligat riktlinjer och regler kring de omdebatterade förmånsbilarna. Kommunstyrelsen var enig när förmånen infördes, men sedan dess har Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ändrat åsikt och vill nu att beslutet förmånsbilar rivs upp. Men svaret till revisorerna blir det som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna står bakom.

Bland annat preciseras tjänstebilens totalpris och hur kostnaden för bilen ska hanteras vid lönesättning eller lönerevision.

– Moderaternas förslag om att riva upp beslutet hade inte besvarat de frågor eller gett de förtydliganden som revisorerna efterfrågat, säger Alf Larsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Positivt resultat

Det senaste delårsbokslutet pekar mot ett helårsresultat för Torsby kommun på 17,3 miljoner kronor för 2016, vilket är 3,2 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet kommer i huvudsak från finansverksamheten och beror på ett historiskt lågt ränteläge i kombination med att kommunen inte behövt låna till investeringar.

Dessutom väntas statsbidraget öka med nära sex miljoner kronor för 2016, samtidigt väntas skatteintäkterna minska med nära fem miljoner kronor. Kommunen budget har förstärkts med drygt 30 miljoner kronor i bidrag för extra kostnader i samband med flyktingmottagandet, pengar som under året portioneras ut i de verksamheter som berörs.

Ungdomar får utforma Tingshusparken

Kommunstyrelsen avsätter en halv miljon kronor till att genom medborgarbudget satsa på Tingshusparken i Torsby. Planen är att låta elever i årskurs 6–9 på Frykenskolan i Torsby och Kvistbergsskolan i Sysslebäck lämna förslag på hur de 500 000 kronorna ska spenderas. Därefter ska förslagen sammanställas och gallras varefter eleverna får rösta om hur parken ska utformas.

Målsättningen är att projektet genomförs under 2017 och att en ny satsning av samma typ genomförs året efter.

Ja till Västra Götaland

En majoritet i kommunstyrelsen; Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna är positiv till en storregion där Värmland ingår i Västra Götaland.

Moderaterna anser dock inte att Värmland ska bli en del av en storregion och vill se en folkomröstning kring frågan. Vänsterpartiet är positiv till en storregion men vill hellre se Värmland som en del av Svealandsregionen.

Svar om förmånsbilar

Kommunstyrelsen har efter krav från revisorerna förtydligat riktlinjer och regler kring de omdebatterade förmånsbilarna. Kommunstyrelsen var enig när förmånen infördes, men sedan dess har Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ändrat åsikt och vill nu att beslutet förmånsbilar rivs upp. Men svaret till revisorerna blir det som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna står bakom.

Bland annat preciseras tjänstebilens totalpris och hur kostnaden för bilen ska hanteras vid lönesättning eller lönerevision.

– Moderaternas förslag om att riva upp beslutet hade inte besvarat de frågor eller gett de förtydliganden som revisorerna efterfrågat, säger Alf Larsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.