2016-10-04 11:54

2016-10-04 11:54

Flygandet når nya höjder

TORSBY/HAGFORS: Redan fler passagerare som hela 2015

Flygandet från och till Torsby och Hagfors fortsätter att öka. Under september hade varje avgång i genomsnitt 8,5 passagerare och det totala antalet passagerare var vid septembers utgång fler än under hela 2015.

Under 2015 hade flyglinjen Torsby–Hagfors–Arlanda 4 325 passagerare. 30 september var den totala siffran för 2016 uppe i 4642.

– I september hade linjen 751 passagerare, rekordet är från 2008 då vi hade två passagerare fler, så september var riktigt, riktigt bra, säger Henrik Ceder chef för flygplatserna i Torsby och Hagfors.

– Att vi i genomsnitt hade 8,5 passagerare per flygning är väldigt bra. Planet tar 19 passagerare och morgonturerna på måndagar är fulla, likaså kvällsturen på torsdag. Nu börjar det även bli fullt på tisdag morgon och fredag kväll, säger Thomas Stjerndorff, vd för Torsby flygplats.

Oviss framtid

Det nuvarande avtalet om flygtrafik gäller till och med 25 oktober 2017. Senast vid utgången av mars 2017 måste Trafikverket besluta om man ska utnyttja de två optionsår som finns i kontraktet och i så fall behålla flyget från norra Värmland.

– Om det sker en markant och stabil ökning av antalet passagerare får Trafikverket nyttja optionen. Man trycker hårt på det där om att man får, inte att man ska, säger Henrik Ceder.

– Vi har kontinuerligt kontakt med Trafikverket och även politiska beslutsfattare. Flyglinjen är väldigt viktig för näringslivet i Torsby och Hagfors kommuner, säger Thomas Stjerndorff.

Under 2015 hade flyglinjen Torsby–Hagfors–Arlanda 4 325 passagerare. 30 september var den totala siffran för 2016 uppe i 4642.

– I september hade linjen 751 passagerare, rekordet är från 2008 då vi hade två passagerare fler, så september var riktigt, riktigt bra, säger Henrik Ceder chef för flygplatserna i Torsby och Hagfors.

– Att vi i genomsnitt hade 8,5 passagerare per flygning är väldigt bra. Planet tar 19 passagerare och morgonturerna på måndagar är fulla, likaså kvällsturen på torsdag. Nu börjar det även bli fullt på tisdag morgon och fredag kväll, säger Thomas Stjerndorff, vd för Torsby flygplats.

Oviss framtid

Det nuvarande avtalet om flygtrafik gäller till och med 25 oktober 2017. Senast vid utgången av mars 2017 måste Trafikverket besluta om man ska utnyttja de två optionsår som finns i kontraktet och i så fall behålla flyget från norra Värmland.

– Om det sker en markant och stabil ökning av antalet passagerare får Trafikverket nyttja optionen. Man trycker hårt på det där om att man får, inte att man ska, säger Henrik Ceder.

– Vi har kontinuerligt kontakt med Trafikverket och även politiska beslutsfattare. Flyglinjen är väldigt viktig för näringslivet i Torsby och Hagfors kommuner, säger Thomas Stjerndorff.