2016-09-27 14:32

2016-09-27 14:32

Kommunala elbilar

TORSBY

På torsdag tas Torsby kommuns två första elbilar i bruk i den kommunala bilpoolen. Bilarna kommer att vara stationerade i Torsby och kommunen kommer samtidigt att införa ett elbilsanpassat bokningssystem för fordonen.

Bilarna kommer att laddas vid den laddstolpe som finns i närheten av kommunhuset och som ägs och drivs av det lokala kraftbolaget Näckåns Energi AB. Näckåns, Torsby kommun och andra privata aktörer arbetar också för att utöka antalet laddstolpar i norra Värmland.

Bilarna kommer att laddas vid den laddstolpe som finns i närheten av kommunhuset och som ägs och drivs av det lokala kraftbolaget Näckåns Energi AB. Näckåns, Torsby kommun och andra privata aktörer arbetar också för att utöka antalet laddstolpar i norra Värmland.