2016-09-26 08:57

2016-09-26 08:57

Vill bygga ny sporthall

FOTBOLL: Samarbetsprojekt ska för bättre träningsmöjligheter

Det har länge framförts önskemål om ytterligare en sporthall i Torsby. Nu har Västansviks AIF och Torsby IF tillsammans startat ett arbete för att försöka få till stånd ett bygge. Kommunen har samtidigt påbörjat en behovsanalys.

Att det är svårt att få halltiderna i Torsby tätort att räcka till för såväl skola som föreningar har varit ett faktum under flera års tid och det har tidigare gjorts försök att få ett nybygge till stånd. Initiativtagare till det nya hallprojektet är Ove Engström, medlem i Västanviks AIF.

– Jag bor i Spanien på vintern och vintern som gick kände jag att jag ville ta tag i något. Man kan inte bara stirra in i väggen, säger Ove Engström.

Offerter

Under diskussioner med bland andra Kenneth Nilsson, Västanvik AIF och Christer Bergqvist, Torsby IF har planerna för en sporthall med konstgräs, samt golv för exempelvis handboll och innebandy, fått allt fastare form.

– Den hall vi vill bygga skulle bli 100 meter lång och 44 meter bred, till det kommer ytor för bland annat omklädningsrum. Att bygga själva skalet skulle kosta omkring nio miljoner kronor. Konstgräs, omklädningsrum och allt annat som ska till kostar säkert lika mycket, säger Ove Engström.

Hur troligt är det att bygget blir av?

– Målsättningen är att föreningarna ska bygga anläggningen med hjälp av bidrag och sponsring, självklart hoppas vi också på stöttning från kommunen.

Den plats som i nuläget ses som huvudalternativ för ett bygge ligger i anslutning till Björnevi och Stjerneskolan och används i dag som bandyplan vintertid.

– Men vi är öppna för andra förslag. Förhoppningsvis vill fler engagera sig i projektet.

Kommunen analyserar

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett fritidschef Kicki Velander i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden göra en behovsanalys kring bygget av en ny sporthall.

– En skrivelse från Torsby IF och Västanviks AIF om deras planer kommer att inkluderas i behovsanalysen. Vi hoppas att analysen ska bli klar under hösten, säger Velander.

Att det är svårt att få halltiderna i Torsby tätort att räcka till för såväl skola som föreningar har varit ett faktum under flera års tid och det har tidigare gjorts försök att få ett nybygge till stånd. Initiativtagare till det nya hallprojektet är Ove Engström, medlem i Västanviks AIF.

– Jag bor i Spanien på vintern och vintern som gick kände jag att jag ville ta tag i något. Man kan inte bara stirra in i väggen, säger Ove Engström.

Offerter

Under diskussioner med bland andra Kenneth Nilsson, Västanvik AIF och Christer Bergqvist, Torsby IF har planerna för en sporthall med konstgräs, samt golv för exempelvis handboll och innebandy, fått allt fastare form.

– Den hall vi vill bygga skulle bli 100 meter lång och 44 meter bred, till det kommer ytor för bland annat omklädningsrum. Att bygga själva skalet skulle kosta omkring nio miljoner kronor. Konstgräs, omklädningsrum och allt annat som ska till kostar säkert lika mycket, säger Ove Engström.

Hur troligt är det att bygget blir av?

– Målsättningen är att föreningarna ska bygga anläggningen med hjälp av bidrag och sponsring, självklart hoppas vi också på stöttning från kommunen.

Den plats som i nuläget ses som huvudalternativ för ett bygge ligger i anslutning till Björnevi och Stjerneskolan och används i dag som bandyplan vintertid.

– Men vi är öppna för andra förslag. Förhoppningsvis vill fler engagera sig i projektet.

Kommunen analyserar

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett fritidschef Kicki Velander i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden göra en behovsanalys kring bygget av en ny sporthall.

– En skrivelse från Torsby IF och Västanviks AIF om deras planer kommer att inkluderas i behovsanalysen. Vi hoppas att analysen ska bli klar under hösten, säger Velander.