2016-09-25 14:37

2016-09-25 14:46

Utvecklad lokal matförädling

NORRA KLARÄLVDALEN: Nya projekt på gång

Friskt Bete arrangerade lördagens höstmarknad i Ambjörby. Föreningen är en avknoppning till slyröjningsprojektet Fri Sikt i norra Klarälvdalen.
Nu finns planer för två nya projekt med syfte att ytterligare öka den småskaliga matproduktionen samt minska utanförskap.

Det har gått drygt ett år sedan projektet Fri Sikt avslutades. Med stöd från EU och med Torsby kommun som projektledare genomfördes en rad insatser för att ta bort sly som skymde sikten mot Klarälven samt återställa betesmarker som under lång tid inte brukats.

– Projektet var väldigt lyckat och uppskattat. Betesmarker har åter tagits i bruk, flera har börjat odla, även annat än potatis och det finns till och med ett litet bryggeri i norra Klarälvdalen igen, säger Olov Henriksson, före detta projektledare för Fri Sikt och sekreterare styrelsen för föreningen Friskt Bete.

Ny med djur

Friskt Betes kassör Roger Sätherberg är en av de som skaffat djur som ett resultat av projektet.

– Jag har gått från 0 till 300 får på tre år! Målsättningen är att kunna sälja 50-60 lamm per år, säger Roger.

Säljs i butik

Kött från de anslutna gårdarna kunde till en början endast köpas genom föreningen och då oftast i större kvantiteter. Sedan en tid tillbaka finns också köttet också att köpa på Nordvärmlands livs i Ambjörby.

– Det är något vi vill utveckla vidare och kanske även få till vissa förädlade charkprodukter, säger Friskt Betes ordförande Per-Håkan Häll som föder upp nötdjur på Katringården, Ekshärad.

Nya projekt

För att stötta utvecklingen i norra Klarälvdalen arbetar Torsby kommun nu med ansökningar om EU-stöd för två nya projekt.

– Det ena heter från Ris till spis och där är målet dels att det ris som röjs används för uppvärmning och verka för ytterligare förädling av mat. Det andra projektet har namnet Från utanförskap till kunskap. Där är tanken att erbjuda personer i utanförskap, antingen på grund av språket eller exempelvis långtidsarbetslöshet, möjlighet att lära sig skogsarbete men också annan kunskap kanske att påbörja körkortsutbildningen, säger Olov Henriksson.

Det har gått drygt ett år sedan projektet Fri Sikt avslutades. Med stöd från EU och med Torsby kommun som projektledare genomfördes en rad insatser för att ta bort sly som skymde sikten mot Klarälven samt återställa betesmarker som under lång tid inte brukats.

– Projektet var väldigt lyckat och uppskattat. Betesmarker har åter tagits i bruk, flera har börjat odla, även annat än potatis och det finns till och med ett litet bryggeri i norra Klarälvdalen igen, säger Olov Henriksson, före detta projektledare för Fri Sikt och sekreterare styrelsen för föreningen Friskt Bete.

Ny med djur

Friskt Betes kassör Roger Sätherberg är en av de som skaffat djur som ett resultat av projektet.

– Jag har gått från 0 till 300 får på tre år! Målsättningen är att kunna sälja 50-60 lamm per år, säger Roger.

Säljs i butik

Kött från de anslutna gårdarna kunde till en början endast köpas genom föreningen och då oftast i större kvantiteter. Sedan en tid tillbaka finns också köttet också att köpa på Nordvärmlands livs i Ambjörby.

– Det är något vi vill utveckla vidare och kanske även få till vissa förädlade charkprodukter, säger Friskt Betes ordförande Per-Håkan Häll som föder upp nötdjur på Katringården, Ekshärad.

Nya projekt

För att stötta utvecklingen i norra Klarälvdalen arbetar Torsby kommun nu med ansökningar om EU-stöd för två nya projekt.

– Det ena heter från Ris till spis och där är målet dels att det ris som röjs används för uppvärmning och verka för ytterligare förädling av mat. Det andra projektet har namnet Från utanförskap till kunskap. Där är tanken att erbjuda personer i utanförskap, antingen på grund av språket eller exempelvis långtidsarbetslöshet, möjlighet att lära sig skogsarbete men också annan kunskap kanske att påbörja körkortsutbildningen, säger Olov Henriksson.