2016-09-20 15:53

2016-09-20 15:53

Toppbetyg till förskolorna i Torsby

TORSBY: Föräldrarna lovordar verksamheten i två enkätundersökningar

Mammor och pappor känner sig lugna och trygga och barnen tycker om att gå till förskolan.
Föräldrarna ger förskoleverksamheten i Torsby kommun toppbetyg i två olika enkäter.

Förskoleverksamheten i Torsby har växt snabbt de senaste åren. Sedan 2013 finns omkring 100 barn fler i verksamheten och de senaste två åren har sju nya avdelningar öppnats.

– Vi har dels fler barn i verksamheten, men vi har också arbetat för att skapa mindre barngrupper på avdelningarna, säger Ann-Charlotte Nygren, en av tre förskolechefer i Torsby kommun.

Lugna och trygga

Det tar självklart en tid innan alla rutiner fungerar perfekt på en ny avdelning. Men förskolorna fungerar ändå riktigt bra enligt föräldrarna. I kommunens senaste brukarenkät får såväl kommunala som de två enskilda förskolorna 5,6 i medelbetyg på en sexgradig skala.

– Det jag är mest stolt över är de höga betygen om att barnen tycker om att gå till förskolan, att föräldrarna känner sig lugna och trygga samt att föräldrarna säger sig kunna rekommendera sin förskola till andra. Betygen är höga från Höljes i norr till Torsby tätort i söder, säger Ann-Charlotte Nygren.

Skolinspektionen

Även skolinspektionen har genomfört en enkätundersökning bland vårdnadshavare i Torsby, samt andra utvalda kommuner i landet. Där får Torsby 8,8 i medelbetyg på en tiogradig skala, genomsnittsbetyget bland förskolorna i landet är 8,4.

– Personalen ute i verksamheten gör ett fantastiskt jobb. Vi får väldigt bra betyg för bemötande och det är något som vi jobbat och jobbar aktivt med, säger Nygren.

Söker mer lokaler

Trots att så många nya avdelningar öppnats de senaste åren måste ytterligare minst en avdelning till öppnas under våren. Bakgrunden är bland annat att allt fler asylsökande beviljas uppehållstillstånd och därmed ska påbörja svenskundervisning. Under skoltiden behövs barnomsorg.

– Lokaler och rekrytering av behörig personal är två av utmaningarna vi står inför, säger Ann-Charlotte Nygren.

Förskoleverksamheten i Torsby har växt snabbt de senaste åren. Sedan 2013 finns omkring 100 barn fler i verksamheten och de senaste två åren har sju nya avdelningar öppnats.

– Vi har dels fler barn i verksamheten, men vi har också arbetat för att skapa mindre barngrupper på avdelningarna, säger Ann-Charlotte Nygren, en av tre förskolechefer i Torsby kommun.

Lugna och trygga

Det tar självklart en tid innan alla rutiner fungerar perfekt på en ny avdelning. Men förskolorna fungerar ändå riktigt bra enligt föräldrarna. I kommunens senaste brukarenkät får såväl kommunala som de två enskilda förskolorna 5,6 i medelbetyg på en sexgradig skala.

– Det jag är mest stolt över är de höga betygen om att barnen tycker om att gå till förskolan, att föräldrarna känner sig lugna och trygga samt att föräldrarna säger sig kunna rekommendera sin förskola till andra. Betygen är höga från Höljes i norr till Torsby tätort i söder, säger Ann-Charlotte Nygren.

Skolinspektionen

Även skolinspektionen har genomfört en enkätundersökning bland vårdnadshavare i Torsby, samt andra utvalda kommuner i landet. Där får Torsby 8,8 i medelbetyg på en tiogradig skala, genomsnittsbetyget bland förskolorna i landet är 8,4.

– Personalen ute i verksamheten gör ett fantastiskt jobb. Vi får väldigt bra betyg för bemötande och det är något som vi jobbat och jobbar aktivt med, säger Nygren.

Söker mer lokaler

Trots att så många nya avdelningar öppnats de senaste åren måste ytterligare minst en avdelning till öppnas under våren. Bakgrunden är bland annat att allt fler asylsökande beviljas uppehållstillstånd och därmed ska påbörja svenskundervisning. Under skoltiden behövs barnomsorg.

– Lokaler och rekrytering av behörig personal är två av utmaningarna vi står inför, säger Ann-Charlotte Nygren.