2016-09-16 15:37

2016-09-16 15:37

Fortum får byta luckor

TORSBY

Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp länsstyrelsens överklagan av Fortums tillstånd att byta ut dagens manuella dammluckor i Torsby.

Fortum vill installera elektroniska luckor med möjlighet till fjärrstyrning som ett led i ett rikstäckande dammsäkerhetsarbete. Länsstyrelsen menar att de nya luckorna möjliggör ökad reglering av vattnet och vill att den aktuella vattendomen, som sätter gränserna för regleringen, ska omprövas. Domstolens beslut kan överklagas till Högsta Domstolen.

Fortum vill installera elektroniska luckor med möjlighet till fjärrstyrning som ett led i ett rikstäckande dammsäkerhetsarbete. Länsstyrelsen menar att de nya luckorna möjliggör ökad reglering av vattnet och vill att den aktuella vattendomen, som sätter gränserna för regleringen, ska omprövas. Domstolens beslut kan överklagas till Högsta Domstolen.