2016-09-15 13:54

2016-09-15 13:54

Manifestation för asylrätt

TORSBY

På fredag genomförs en manifestation i Torsby för en mer generös asyllag.

Manifestationen är en reaktion mot den tillfälliga lag som riksdagen beslutat om och som gäller tre år framåt. Lagen minskar möjligheterna till uppehållstillstånd och begränsar möjligheterna till familjeåterförening. Bakom manifestationen, som äger rum i Tingshusparken i Torsby mellan klockan 14 och klockan 17 på fredagen, står en grupp asylsökande samt Missionsförsamlingen, Pingstförsamlingen och Röda Korset i Torsby.

Manifestationen är en reaktion mot den tillfälliga lag som riksdagen beslutat om och som gäller tre år framåt. Lagen minskar möjligheterna till uppehållstillstånd och begränsar möjligheterna till familjeåterförening. Bakom manifestationen, som äger rum i Tingshusparken i Torsby mellan klockan 14 och klockan 17 på fredagen, står en grupp asylsökande samt Missionsförsamlingen, Pingstförsamlingen och Röda Korset i Torsby.