2016-09-15 16:04

2016-09-15 16:04

Kritiserad besparing flyttas fram

TORSBY: Beslut fattat efter långdragen dialog

Kommunledningen i Torsby har beslutat att omorganisationen inom räddningstjänsten skjuts på framtiden.
– Jag är glad att vi fått gehör för våra synpunkter, säger räddningschef Pär Maltesson.

Tidigare i år lade miljö- bygg- och räddningsnämnden (MBR) i Torsby kommun fram att de måste spara för att klara budgeten för kommande år. Förslaget var att minska med en person i beredskap nattetid på vardagar vid samtliga fem brandstationer.

Protesterna mot besparingskravet har varit kraftiga, samtliga brandmän i Sysslebäck och Stöllet sa upp sig, men drog senare tillbaka sina avskedsansökningar, och protestlistor har överlämnats till kommunen.

Beslut om den nya organisationen väntades i slutet av juni, men tidsplanen ändrats då länsstyrelsen inte hann göra klart sin riskanalys.

Utifrån dialogen mellan räddningstjänstens ledningsgrupper kommer Torsbys kommunledning att föreslå att åtgärderna om minskad bemanning kommer flyttas fram.

– Jag tycker att dialogen mellan räddningstjänstens ledningsgrupp och kommunledningen har fört processen framåt. Utifrån detta kommer jag att föreslå att verksamhetsförändringarna skjuts på framtiden, säger Ann-Katrin Järåsen, kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är glad att vi fått gehör för våra synpunkter. Utredningstiden har i och för sig varit väldigt lång, men det har gett mig möjlighet att skapa förståelse för räddningstjänstens utmaningar, säger räddningschef Pär Maltesson.

Ledningsgruppen inom räddningstjänsten ska tillsammans med övrig personal fokusera på det stora förändringsarbetet med huvudfokus på fem prioriterade områden:

• rutiner och riktlinjer

• policy för information och kommunikation

• rekrytering

• personalvård

• implementering av ny och modern utrustning och teknik

– Det känns bra att vi får mer tid att arbete med förändringarna som ledningsgruppen i räddningstjänsten pekat på, säger Ann Melin-Nyström, miljö-, bygg- och räddningsnämndens ordförande.

Tidigare i år lade miljö- bygg- och räddningsnämnden (MBR) i Torsby kommun fram att de måste spara för att klara budgeten för kommande år. Förslaget var att minska med en person i beredskap nattetid på vardagar vid samtliga fem brandstationer.

Protesterna mot besparingskravet har varit kraftiga, samtliga brandmän i Sysslebäck och Stöllet sa upp sig, men drog senare tillbaka sina avskedsansökningar, och protestlistor har överlämnats till kommunen.

Beslut om den nya organisationen väntades i slutet av juni, men tidsplanen ändrats då länsstyrelsen inte hann göra klart sin riskanalys.

Utifrån dialogen mellan räddningstjänstens ledningsgrupper kommer Torsbys kommunledning att föreslå att åtgärderna om minskad bemanning kommer flyttas fram.

– Jag tycker att dialogen mellan räddningstjänstens ledningsgrupp och kommunledningen har fört processen framåt. Utifrån detta kommer jag att föreslå att verksamhetsförändringarna skjuts på framtiden, säger Ann-Katrin Järåsen, kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är glad att vi fått gehör för våra synpunkter. Utredningstiden har i och för sig varit väldigt lång, men det har gett mig möjlighet att skapa förståelse för räddningstjänstens utmaningar, säger räddningschef Pär Maltesson.

Ledningsgruppen inom räddningstjänsten ska tillsammans med övrig personal fokusera på det stora förändringsarbetet med huvudfokus på fem prioriterade områden:

• rutiner och riktlinjer

• policy för information och kommunikation

• rekrytering

• personalvård

• implementering av ny och modern utrustning och teknik

– Det känns bra att vi får mer tid att arbete med förändringarna som ledningsgruppen i räddningstjänsten pekat på, säger Ann Melin-Nyström, miljö-, bygg- och räddningsnämndens ordförande.