2016-09-07 12:58

2016-09-07 12:58

Lång väntan för barnen

TORSBY: Skolbussen framme 50 minuter före första lektion

Sexåriga Wilma Rudströms skolbuss är framme vid Oleby skola redan klockan 07.19 på morgonen. Första lektion startar först 51 minuter senare. Inom tidsgränserna för Torsby kommuns skolskjutsreglemente, men efter många klagomål arbetas det för en förändring.

Den nya busstidtabellen kom som en ovälkommen överraskning för föräldrarna i de nordvästliga delarna av Bada.

– Vi fick inget utskick om nya tider, det var en förälder som såg tidtabellen på kommunens hemsida och informerade oss andra. Flera föräldrar har hört av sig till kommunen och till Värmlandstrafik för att klaga, säger Anna Rudström, mamma till sexåriga Wilma som går på Oleby skola och Henric som går nian på Frykenskolan.

Fritids

Anna Rudström säger att hon och andra föräldrar, om det går, skjutsar sina barn till skolan för att undvika den långa väntan.

– Annars får Wilma gå på fritids innan skolan börjar. Den där halvtimmen som vi förlorat på morgonen innebär att barnen måste lägga sig tidigare på kvällen, men att de ändå är tröttare på morgnarna än när bussen kom senare, säger Anna Rudström.

Föräldralediga eller arbetslösa föräldrar har inte rätt till fritidsverksamhet för sina barn, som kan kosta upp till 875 kronor för ett barn under en månad.

– Ska deras barn driva runt själva på skolgården i nästan en timme? Säger Anna Rudström.

Östmark

Det är inte enbart barnen i delar av Bada som måste vänta länge på skolgården i Oleby, Frykenskolan eller Holmesskolan. Barn som åker från Rådom till skolan i Östmark är framme redan klockan 07.10, första lektion börjar klockan 08.00.

Enligt kommunens skolskjutsreglemente ska skolskjutsen inte låta barn vänta mer än 60 minuter före eller efter skolan. Alltså upfylls kraven i bägge fall, det finns dessutom möjlighet till undantag från reglementet.

Lösning i sikte?

Pär Bergqvist, skoskjutssamordnare på Torsby kommun har fått ta emot många samtal om de långa väntetiderna på skolgårdarna.

– Det är ingen lycklig situation och vi jobbar stenhårt för att få till en lösning. Det är Värmlandstrafik som ansvarar för skolskjutsarna, jag har senast i dag (onsdag) varit i kontakt med dem för att försöka skynda på en förändring, säger Bergqvist.

Den nya busstidtabellen kom som en ovälkommen överraskning för föräldrarna i de nordvästliga delarna av Bada.

– Vi fick inget utskick om nya tider, det var en förälder som såg tidtabellen på kommunens hemsida och informerade oss andra. Flera föräldrar har hört av sig till kommunen och till Värmlandstrafik för att klaga, säger Anna Rudström, mamma till sexåriga Wilma som går på Oleby skola och Henric som går nian på Frykenskolan.

Fritids

Anna Rudström säger att hon och andra föräldrar, om det går, skjutsar sina barn till skolan för att undvika den långa väntan.

– Annars får Wilma gå på fritids innan skolan börjar. Den där halvtimmen som vi förlorat på morgonen innebär att barnen måste lägga sig tidigare på kvällen, men att de ändå är tröttare på morgnarna än när bussen kom senare, säger Anna Rudström.

Föräldralediga eller arbetslösa föräldrar har inte rätt till fritidsverksamhet för sina barn, som kan kosta upp till 875 kronor för ett barn under en månad.

– Ska deras barn driva runt själva på skolgården i nästan en timme? Säger Anna Rudström.

Östmark

Det är inte enbart barnen i delar av Bada som måste vänta länge på skolgården i Oleby, Frykenskolan eller Holmesskolan. Barn som åker från Rådom till skolan i Östmark är framme redan klockan 07.10, första lektion börjar klockan 08.00.

Enligt kommunens skolskjutsreglemente ska skolskjutsen inte låta barn vänta mer än 60 minuter före eller efter skolan. Alltså upfylls kraven i bägge fall, det finns dessutom möjlighet till undantag från reglementet.

Lösning i sikte?

Pär Bergqvist, skoskjutssamordnare på Torsby kommun har fått ta emot många samtal om de långa väntetiderna på skolgårdarna.

– Det är ingen lycklig situation och vi jobbar stenhårt för att få till en lösning. Det är Värmlandstrafik som ansvarar för skolskjutsarna, jag har senast i dag (onsdag) varit i kontakt med dem för att försöka skynda på en förändring, säger Bergqvist.