2016-08-01 11:00

2016-08-01 11:00

Patient avled efter fördröjd behandling

TORSBY

En njurstenspatient vid Torsby Sjukhus hade behov av en speciell kateter, men kompetens saknades för att göra ingreppet.

Det beslutades då att patienten skulle förflyttas till en högre vårdnivå. Men brist på intensivvårdsplatser gjorde att detta fördröjdes.

Först 8 timmar senare förflyttades patienten och ingreppet kunde genomföras. Men patienten återhämtade sig inte utan avled dagen därpå.

Landstinget i Värmland har anmält händelsen enligt Lex Maria till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Det beslutades då att patienten skulle förflyttas till en högre vårdnivå. Men brist på intensivvårdsplatser gjorde att detta fördröjdes.

Först 8 timmar senare förflyttades patienten och ingreppet kunde genomföras. Men patienten återhämtade sig inte utan avled dagen därpå.

Landstinget i Värmland har anmält händelsen enligt Lex Maria till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).