2016-07-16 06:00

2016-07-16 06:00

Ansökningarna inne

TORSBY: Kommunstyrelsen har lämnat in handlingar för utökning av detaljplanen

Snart kan det komma att se väldigt annorlunda ut i infarten till Torsby norrifrån, kommunen har där inlett ett planarbete för att ge möjlighet till etablering av sällanvaruhandel, ett arbete som pågått sedan januari.

Miljö och byggnadsnämnden i Torsby har lämnat in ett förslag till ny detaljplan för området väster om Kajshedskrysset, där östmarksvägen och E 45 möts. Torsby kommun skriver i den inlämnade handlingen att det är för att ge större möjlighet för handel att etablera och expandera. Man skriver också att man vill kunna tillhandahålla en hög servicegrad för företag.

Kommunstyrelsen ser det som en utbyggnad av tätorten och en intressent har redan lämnat in papper till miljö och byggnadsnämnden i Torsby kommun.

– Det har kommit en bygglovsansökan för någon vecka sedan på en 4000 kvadratmeter lokal, säger Hans Tjäder, byggnadsinspektör som har hand om bygglovshandlingar.

Bland intressenterna finns både lågpriskedjan Dollarstore, som varit en av de mer drivande parterna i att kunna etablera sig i Torsby, och sängklädesjätten Jysk.

I dagsläget är området i stort sett oanvänt och ingår inte i den befintliga detaljplanen. Området är i princip öde förutom den kraftledning som går över marken och att den används som upplagsområde för jordmassor.

Det förslag som lagts fram kommer innebära att strandskyddet kommer upphävas på en del av det planerade området. Senast den 17 augusti ska alla synpunkter och handlingar ha inkommit till miljö och byggnämnden. Beslut kommer att fattas tidigast den 31 augusti.

Miljö och byggnadsnämnden i Torsby har lämnat in ett förslag till ny detaljplan för området väster om Kajshedskrysset, där östmarksvägen och E 45 möts. Torsby kommun skriver i den inlämnade handlingen att det är för att ge större möjlighet för handel att etablera och expandera. Man skriver också att man vill kunna tillhandahålla en hög servicegrad för företag.

Kommunstyrelsen ser det som en utbyggnad av tätorten och en intressent har redan lämnat in papper till miljö och byggnadsnämnden i Torsby kommun.

– Det har kommit en bygglovsansökan för någon vecka sedan på en 4000 kvadratmeter lokal, säger Hans Tjäder, byggnadsinspektör som har hand om bygglovshandlingar.

Bland intressenterna finns både lågpriskedjan Dollarstore, som varit en av de mer drivande parterna i att kunna etablera sig i Torsby, och sängklädesjätten Jysk.

I dagsläget är området i stort sett oanvänt och ingår inte i den befintliga detaljplanen. Området är i princip öde förutom den kraftledning som går över marken och att den används som upplagsområde för jordmassor.

Det förslag som lagts fram kommer innebära att strandskyddet kommer upphävas på en del av det planerade området. Senast den 17 augusti ska alla synpunkter och handlingar ha inkommit till miljö och byggnämnden. Beslut kommer att fattas tidigast den 31 augusti.

  • Micael Thernström

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.