2016-06-20 19:04

2016-06-20 19:50

De ska sprida goda nyheter om Torsby

TORSBY: Motvikt till negativa rubriker

Genom hemsidan Goda Nyheter ska de bra sakerna som händer i Torsby kommun få mer uppmärksamhet.

Förmånsbilar och förslag på neddragningar inom räddningstjänsten har gett många negativa rubriker om Torsby det senaste året. Goda Nyheter är tänkt att fungera lite som en motvikt till de ofta negativa rubrikerna i traditionella och sociala medier.

– Den traditionella nyhetsbevakningen och diskussionerna i sociala medier är viktiga. Men man måste lyfta de goda exemplen också. För det händer faktiskt bra saker hela tiden i hela kommunen, säger Lina Sundberg, vd för Tuab, som ägs av kommunen och det lokala näringslivet och som medverkar till sidans innehåll.

Tuabs tidigare vd Anna Öhgren samt Glenn Mattsing, tidigare projektansvarig för destinationsutveckling i Långflon och den som kom kläckte idén om goda nyheter, är också involverade.

– Det ska bli ett forum för stora och små goda nyheter. Vi tar tacksamt emot tips och texter, vi vill bidra till en mer komplett bild av vad som händer i Torsby kommun, säger Glenn Mattsing, huvudansvarig för sidan.

Hemsidan startades för en vecka sedan och facebooksidan som är kopplad till den har redan cirka tusen följare.

– Det är vi verkligen nöjda med. Den långsiktiga målsättningen är att ha fler följare än antalet boende i kommunen. Vi vill nå och intressera även de som inte bor här, säger Lina Sundberg.

De goda nyheter som hittills publicerat har bland annat handlat om rallycrossfesten i Höljes och ett uppsving inom turismnäringen.

– En artikel om öppet offentligt wifi inom ett begränsat område i Torsby har fått mest respons. Överlag har vi fått väldigt mycket positiva kommentarer, säger Lina Sundberg.

Förmånsbilar och förslag på neddragningar inom räddningstjänsten har gett många negativa rubriker om Torsby det senaste året. Goda Nyheter är tänkt att fungera lite som en motvikt till de ofta negativa rubrikerna i traditionella och sociala medier.

– Den traditionella nyhetsbevakningen och diskussionerna i sociala medier är viktiga. Men man måste lyfta de goda exemplen också. För det händer faktiskt bra saker hela tiden i hela kommunen, säger Lina Sundberg, vd för Tuab, som ägs av kommunen och det lokala näringslivet och som medverkar till sidans innehåll.

Tuabs tidigare vd Anna Öhgren samt Glenn Mattsing, tidigare projektansvarig för destinationsutveckling i Långflon och den som kom kläckte idén om goda nyheter, är också involverade.

– Det ska bli ett forum för stora och små goda nyheter. Vi tar tacksamt emot tips och texter, vi vill bidra till en mer komplett bild av vad som händer i Torsby kommun, säger Glenn Mattsing, huvudansvarig för sidan.

Hemsidan startades för en vecka sedan och facebooksidan som är kopplad till den har redan cirka tusen följare.

– Det är vi verkligen nöjda med. Den långsiktiga målsättningen är att ha fler följare än antalet boende i kommunen. Vi vill nå och intressera även de som inte bor här, säger Lina Sundberg.

De goda nyheter som hittills publicerat har bland annat handlat om rallycrossfesten i Höljes och ett uppsving inom turismnäringen.

– En artikel om öppet offentligt wifi inom ett begränsat område i Torsby har fått mest respons. Överlag har vi fått väldigt mycket positiva kommentarer, säger Lina Sundberg.