2016-06-19 18:43

2016-06-19 18:43

Hundratals besökare på sätrarna

NORRA NY: Länsstyrelsen vill återuppliva ett värdefullt kulturarv

– Vi är hel överväldiga över den positiva responsen, vi hade runt tre hundra besökare på Kårebolssätern, säger Ingela Kåreskog om intresset för lördagens säterrunda som anordnades i Norra Ny

Uppslutningen gladde även landshövding Kenneth Johansson som höll i invigningen av säterrundan vid Åstrandssätern. Länsstyrelsen presenterade nämligen en handlingsplan för säterbruket i Värmland..

I dag är det bara tre sätrar som har djurhållning sommartid; Kårebolssätern, Norra Loffstrandssätern och Ransbysätern. Men det finns ytterligare 16 sätrar där det bedöms vara möjligt att återuppta säterbruket vilket skulle vara värdefullt för bevarandet av såväl kulturarvet som den biologiska mångfalden.

– Målet är att kunna få i gång en ny om året, sa landshövdingen.

I den inventering som gjorts har det bedrivets säterbruk vid ytterligare 44 platser men där det antingen saknas användbara byggnader eller att sätervallen beskogats för att det ska vara realistiskt att återuppta verksamhet.

I lördagens säterrunda ingick sex olika sätrar som tog emot besökare. Och intresset för att titta in i byggnader och få en känsla av hur livet på en säter en gång tedde sig var alltså över förväntan, vilket gladde arrangerande Norra Ny Utveckling ek förening.

Uppslutningen gladde även landshövding Kenneth Johansson som höll i invigningen av säterrundan vid Åstrandssätern. Länsstyrelsen presenterade nämligen en handlingsplan för säterbruket i Värmland..

I dag är det bara tre sätrar som har djurhållning sommartid; Kårebolssätern, Norra Loffstrandssätern och Ransbysätern. Men det finns ytterligare 16 sätrar där det bedöms vara möjligt att återuppta säterbruket vilket skulle vara värdefullt för bevarandet av såväl kulturarvet som den biologiska mångfalden.

– Målet är att kunna få i gång en ny om året, sa landshövdingen.

I den inventering som gjorts har det bedrivets säterbruk vid ytterligare 44 platser men där det antingen saknas användbara byggnader eller att sätervallen beskogats för att det ska vara realistiskt att återuppta verksamhet.

I lördagens säterrunda ingick sex olika sätrar som tog emot besökare. Och intresset för att titta in i byggnader och få en känsla av hur livet på en säter en gång tedde sig var alltså över förväntan, vilket gladde arrangerande Norra Ny Utveckling ek förening.