2016-06-13 10:38

2016-06-13 10:38

Sätrar visas upp

STÖLLET: Första säterrundan i Norra Ny

På lördag arrangeras för första gången en säterrunda i trakterna kring Stöllet i norra Klarälvdalen. Sex sätrar håller öppet för allmänheten och landshövding Kenneth Johansson inviger det hela på Åstrandssätern.

Den ekonomiska föreningen Norra Ny utveckling har under flera år arbetat för att utveckla bygderna kring Stöllet. En undersökning bland de boende visade att det mest unika med området är det stora antalet sätrar som fortfarande nyttjas. För att visa upp dessa för allmänheten genomförs på lördag, med start klockan 10, en säterrunda där Åstrandssätern, Ennarbolssätern, Kårebolssätern, Munkebolssätern, Norra Topssätern och Segenässätern ingår.

Kulturarv

– Vi vill visa upp det unika kulturarv som finns i Norra Ny och vi tror och hoppas att många besöker sätrarna under lördagen. Förhoppningsvis kan det här leda till fler samarbeten och gemensamma satsningar på sätrarna, säger Ingela Kåreskog, ordförande i Norra Ny utveckling.

Den ekonomiska föreningen Norra Ny utveckling har under flera år arbetat för att utveckla bygderna kring Stöllet. En undersökning bland de boende visade att det mest unika med området är det stora antalet sätrar som fortfarande nyttjas. För att visa upp dessa för allmänheten genomförs på lördag, med start klockan 10, en säterrunda där Åstrandssätern, Ennarbolssätern, Kårebolssätern, Munkebolssätern, Norra Topssätern och Segenässätern ingår.

Kulturarv

– Vi vill visa upp det unika kulturarv som finns i Norra Ny och vi tror och hoppas att många besöker sätrarna under lördagen. Förhoppningsvis kan det här leda till fler samarbeten och gemensamma satsningar på sätrarna, säger Ingela Kåreskog, ordförande i Norra Ny utveckling.