2016-06-02 14:04

2016-06-02 14:04

Vandringsled invigdes

LEKVATTNET: Knyter samman Finnskogscentrum och hembygdsgården

Besökarna ska på ett mer naturligt sätt förmås besöka Lekvattnets två stora sevärdheter. På den nya vandringsleden mellan Finnskogscentrum och hembygdsgården Karmenkynna ska de även kunna lära sig mer om gamla tider.

Ett 60-tal barn från skolan i Oleby, samt representanter för Torsby kommun, markägare och boende i Lekvattnet fanns på plats för att inviga den nya vandringsleden som är en knapp kilometer lång.

– Med leden vill vi underlätta för besökare att ta sig från det ena stället till det andra och samtidigt få en upplevelse av olika saker i naturen och om gamla skogsfinska seder och bruk, säger Sune Lekemark i Lekvattnets hembygdsförening som tillsammans med Finnskogscentrum står bakom leden.

Ett 60-tal barn från skolan i Oleby, samt representanter för Torsby kommun, markägare och boende i Lekvattnet fanns på plats för att inviga den nya vandringsleden som är en knapp kilometer lång.

– Med leden vill vi underlätta för besökare att ta sig från det ena stället till det andra och samtidigt få en upplevelse av olika saker i naturen och om gamla skogsfinska seder och bruk, säger Sune Lekemark i Lekvattnets hembygdsförening som tillsammans med Finnskogscentrum står bakom leden.