2016-06-01 19:10

2016-06-01 19:10

Historiskt höga nivåer sjunker

KLARÄLVEN

Det är närmast enorma vattenmängder som har tillförts Klarälven efter de kraftiga regnen i Norge för någon vecka sedan. Det visar en uppdatering som vattenrättsägaren Fortum har gett ut.

Som mest rann det till 800 kubikmeter per sekund till kraftverksdammen ovanför Höljes. Dygnsmedeltillrinningen var hela 700 kubikmeter.

Men det fanns så pass utrymme i dammen att det som mest inte släpptes mer än 360 kubikmeter per sekund vidare söderut i Klarälven.

Något regn finns inte sikte för Värmlands del. Tvärtom har SMHI gått ut med en ”nästanvarning” för höga temperaturer, mer än 26 grader, till och med torsdag.

Som mest rann det till 800 kubikmeter per sekund till kraftverksdammen ovanför Höljes. Dygnsmedeltillrinningen var hela 700 kubikmeter.

Men det fanns så pass utrymme i dammen att det som mest inte släpptes mer än 360 kubikmeter per sekund vidare söderut i Klarälven.

Något regn finns inte sikte för Värmlands del. Tvärtom har SMHI gått ut med en ”nästanvarning” för höga temperaturer, mer än 26 grader, till och med torsdag.