2016-06-01 13:56

2016-06-01 15:53

Brandmännen drar tillbaka uppsägningar

SYSSLEBÄCK/TORSBY: Protesten avslutas men kritiken kvarstår

(UPPDATERAD) I förra veckan valde alla brandmän i norra Klarälvdalen att säga upp sig i protest mot föreslagna nedskärningar.
Sparkravet finns kvar, och brandmännen är fortfarande motståndare till detta, men drar nu tillbaka sina uppsägningar.

Bakgrunden till oron inom räddningstjänsten i Torsby kommun är att en oförändrad verksamhet inte ryms i budgeten för de kommande åren. 900 000 kronor måste sparas och de senaste förslagen innebär att samtliga fem stationer mister en anställd i beredskap dagtid på vardagar, alternativt nattetid. Som en slags kompensation ska stationerna utrustas för att snabbare kunna rycka ut med en mindre styrka.

Krav på avgång

Att de 20 anställda i Sysslebäck samt de 12 anställda vid brandstationen i Stöllet i förra veckan sa upp sig från sina jobb blev en riksnyhet. Utöver krav om att nedskärningarna skulle tas bort höjdes röster om att räddningschef Pär Maltesson skulle avgå.

– I måndags skulle brandmännen i Sysslebäck ha ett möte och jag frågade platschefen om det var någon idé att jag kom på mötet och om någon skulle lyssna på mig. Han tyckte jag kunde komma och det gjorde jag, säger Pär Maltesson.

Informationsmöte

På mötet i Sysslebäck informerade Maltesson om de föreslagna förändringarna och bakgrunden till dessa. Att det är hans jobb att presentera ett förslag till verksamhet som ryms inom de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om.

– De anställda som deltog i mötet kom på onsdagen för att dra tillbaka sina avskedsansökningar, säger Pär Maltesson.

Facket bekräftar

På onsdagseftermiddagen skickade brandmännen i Stöllet och Sysslebäck samt Fredrik Söderlund, lokal representant för den fackliga organisationen Brandmännens riskförbund ut ett pressmeddelande som berättade att alla som sagt upp sig kommer att dra tillbaka sina avskedsansökningar.

Anledningen är enligt pressmeddelandet att Sveriges kommuner och landsting (SKL) förklarat att uppsägningarna är en otillåten stridsåtgärd och en samhällsfara.

Tuff tid

Brandmännen har dock inte ändrat uppfattning i sin syn på besparingskravet. Ett krav som enligt räddningschef Pär Maltesson kvarstår.

– Det har inte förändrats. I juni väntas nämnden besluta om vilket förslag som ska genomföras.

Det har varit en tuff vecka för dig?

– Absolut, det känns självklart betydligt bättre nu.

Bakgrunden till oron inom räddningstjänsten i Torsby kommun är att en oförändrad verksamhet inte ryms i budgeten för de kommande åren. 900 000 kronor måste sparas och de senaste förslagen innebär att samtliga fem stationer mister en anställd i beredskap dagtid på vardagar, alternativt nattetid. Som en slags kompensation ska stationerna utrustas för att snabbare kunna rycka ut med en mindre styrka.

Krav på avgång

Att de 20 anställda i Sysslebäck samt de 12 anställda vid brandstationen i Stöllet i förra veckan sa upp sig från sina jobb blev en riksnyhet. Utöver krav om att nedskärningarna skulle tas bort höjdes röster om att räddningschef Pär Maltesson skulle avgå.

– I måndags skulle brandmännen i Sysslebäck ha ett möte och jag frågade platschefen om det var någon idé att jag kom på mötet och om någon skulle lyssna på mig. Han tyckte jag kunde komma och det gjorde jag, säger Pär Maltesson.

Informationsmöte

På mötet i Sysslebäck informerade Maltesson om de föreslagna förändringarna och bakgrunden till dessa. Att det är hans jobb att presentera ett förslag till verksamhet som ryms inom de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om.

– De anställda som deltog i mötet kom på onsdagen för att dra tillbaka sina avskedsansökningar, säger Pär Maltesson.

Facket bekräftar

På onsdagseftermiddagen skickade brandmännen i Stöllet och Sysslebäck samt Fredrik Söderlund, lokal representant för den fackliga organisationen Brandmännens riskförbund ut ett pressmeddelande som berättade att alla som sagt upp sig kommer att dra tillbaka sina avskedsansökningar.

Anledningen är enligt pressmeddelandet att Sveriges kommuner och landsting (SKL) förklarat att uppsägningarna är en otillåten stridsåtgärd och en samhällsfara.

Tuff tid

Brandmännen har dock inte ändrat uppfattning i sin syn på besparingskravet. Ett krav som enligt räddningschef Pär Maltesson kvarstår.

– Det har inte förändrats. I juni väntas nämnden besluta om vilket förslag som ska genomföras.

Det har varit en tuff vecka för dig?

– Absolut, det känns självklart betydligt bättre nu.