2016-05-30 15:37

2016-05-30 15:37

Granskning av förmånsbilar

TORSBY: Revisorer rekommenderar flera åtgärder

Dålig koll på hur mycket förmånsbilarna kostar kommunen. Lönen för de som fått förmånsbil har inte reducerats. Dessutom måste riktlinjerna kring bland annat inköpspris och utsläppsnivåer förtydligas.

Enligt den granskning som kommunernas revisorer genomfört med stöd från KPMG finns det flera brister i Torsby kommuns hantering av förmånsbilar. Redovisning och administration får tummen upp, men enligt revisorerna finns det inte någon kalkyl för hur mycket förmånsbilarna kostar kommunen.

Höjd lön

Från kommunens sida har man sagt att kostnaden för förmånsbilen skulle regleras genom att personal skulle avstå löneökning. Men i åtta av tio granskade ärenden med förmånsbil har personerna också fått löneökning 2015. I nio av tio ärenden hade avtalet om förmånsbil träffats före lönerevisionen för 2015. I ett fall har personen beslutat att avstå löneökning 2016.

Enligt KPMG motsvarar kostnaden för förmånsbilen en löneökning på som mest upp till 30 procent.

– I kronor motsvarar löneökning och kostnader för förmånsbil för varje anställd en total ersättningsökning på mellan 5–15 000 kronor per månad, skriver KPMG i sin granskning.

Rekommendationer

KPMG avslutar sin granskning med att lämna fem rekommendationer till kommunstyrelsen.

• Gränsbelopp för pris och utrustning liksom miljökrav på förmånsbilar förtydligas.

• Klargör syftet med vad kommunen vill uppnå med förmånsbilarna och till vem erbjudandet riktar sig.

• Upprätta en kostnadskalkyl inför varje nytt avtal om förmånsbil för att uppskatta vilka tillkommande kostnader bilen medför kommunen.

• Rutinerna i samband med lönesättning och lönerevision för ses över.

• Inför ett kontrollmoment avseende förmånsbilar i kommunstyrelsens internkontrollplan.

Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen (S) säger att kommunstyrelsen ska ha ett svar redo till revisorerna i september.

– Kopplingen mellan förmånsbil och lönesättningen är något kommunstyrelsen vill titta närmare på. Vi införde möjligheten till förmånsbil som ett verktyg för att rekrytera nya och behålla befintliga nyckelpersoner. Revisionsrapporten blir en bra utgångspunkt för oss när vi ska se på om vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda förmånsbilar, säger Järåsen.

Enligt den granskning som kommunernas revisorer genomfört med stöd från KPMG finns det flera brister i Torsby kommuns hantering av förmånsbilar. Redovisning och administration får tummen upp, men enligt revisorerna finns det inte någon kalkyl för hur mycket förmånsbilarna kostar kommunen.

Höjd lön

Från kommunens sida har man sagt att kostnaden för förmånsbilen skulle regleras genom att personal skulle avstå löneökning. Men i åtta av tio granskade ärenden med förmånsbil har personerna också fått löneökning 2015. I nio av tio ärenden hade avtalet om förmånsbil träffats före lönerevisionen för 2015. I ett fall har personen beslutat att avstå löneökning 2016.

Enligt KPMG motsvarar kostnaden för förmånsbilen en löneökning på som mest upp till 30 procent.

– I kronor motsvarar löneökning och kostnader för förmånsbil för varje anställd en total ersättningsökning på mellan 5–15 000 kronor per månad, skriver KPMG i sin granskning.

Rekommendationer

KPMG avslutar sin granskning med att lämna fem rekommendationer till kommunstyrelsen.

• Gränsbelopp för pris och utrustning liksom miljökrav på förmånsbilar förtydligas.

• Klargör syftet med vad kommunen vill uppnå med förmånsbilarna och till vem erbjudandet riktar sig.

• Upprätta en kostnadskalkyl inför varje nytt avtal om förmånsbil för att uppskatta vilka tillkommande kostnader bilen medför kommunen.

• Rutinerna i samband med lönesättning och lönerevision för ses över.

• Inför ett kontrollmoment avseende förmånsbilar i kommunstyrelsens internkontrollplan.

Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen (S) säger att kommunstyrelsen ska ha ett svar redo till revisorerna i september.

– Kopplingen mellan förmånsbil och lönesättningen är något kommunstyrelsen vill titta närmare på. Vi införde möjligheten till förmånsbil som ett verktyg för att rekrytera nya och behålla befintliga nyckelpersoner. Revisionsrapporten blir en bra utgångspunkt för oss när vi ska se på om vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda förmånsbilar, säger Järåsen.