2016-05-24 08:46

2016-05-24 09:31

Vårfloden ökar kraftigt i styrka

VÄRMLAND: 10-års gränsen passerad i Norge

På ett dygn har vattenmängden som passerar Nybergsund i Norge ökat från 250 till 750 kubikmeter i sekunden. Därmed har vårfloden passerat gränsen för vad som är en vårflod som väntas vart tionde år i Norge.

Det är den stora mängden regn som föll över Norge under helgen som orsakat den kraftigt ökande tillrinningen.

– Jag har aldrig sett något liknande när det gäller ökningen i tillrinning. Prognosen inför helgen var en tillrinning på upp till 250 kubikmeter vatten per sekund, säger Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum.

Som en följd av utvecklingen i Norge har tappningen från Höljesdammen ökats från 175 till 225 kubikmeter vatten per sekund under tisdagsmorgonen. Och ytterligare ökningar är att vänta.

– Vi kommer att öka med ytterligare 50 kubikmeter vatten per sekund under tisdagen. Vi räknar med att vi så småningom kan komma upp i 400 kubikmeter vatten per sekund. Upp till 400 eller 450 kubik orsakar vårfloden oftast inga stora problem, säger Claes Kjörk.

Tappningen från Höljes kommer att ökas stegvis, det för att ge boende längs älven tid att flytta undan saker som ligger vid älvkanten.

– Vi följer utvecklingen hela tiden och vi har tät kontakt med räddningstjänsten i Hagfors och Torsby kommun. Vi har fortfarande utrymme i magasinet i Höljes, men kommer att öka tappningen för att vara på den säkra sidan, säger Claes Kjörk.

Det är den stora mängden regn som föll över Norge under helgen som orsakat den kraftigt ökande tillrinningen.

– Jag har aldrig sett något liknande när det gäller ökningen i tillrinning. Prognosen inför helgen var en tillrinning på upp till 250 kubikmeter vatten per sekund, säger Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum.

Som en följd av utvecklingen i Norge har tappningen från Höljesdammen ökats från 175 till 225 kubikmeter vatten per sekund under tisdagsmorgonen. Och ytterligare ökningar är att vänta.

– Vi kommer att öka med ytterligare 50 kubikmeter vatten per sekund under tisdagen. Vi räknar med att vi så småningom kan komma upp i 400 kubikmeter vatten per sekund. Upp till 400 eller 450 kubik orsakar vårfloden oftast inga stora problem, säger Claes Kjörk.

Tappningen från Höljes kommer att ökas stegvis, det för att ge boende längs älven tid att flytta undan saker som ligger vid älvkanten.

– Vi följer utvecklingen hela tiden och vi har tät kontakt med räddningstjänsten i Hagfors och Torsby kommun. Vi har fortfarande utrymme i magasinet i Höljes, men kommer att öka tappningen för att vara på den säkra sidan, säger Claes Kjörk.