2016-05-24 14:14

2016-05-24 15:12

Brandmännen har sagt upp sig

TORSBY: Överlämnade uppsägningarna på tisdagen

De sammanlagt 32 anställda vid brandstationerna i Sysslebäck och Stöllet har nu sagt upp sig.
Stationscheferna överlämnade uppsägningarna efter lunch på tisdagen.

Uppsägningarna är en reaktion mot sparförslaget om att dra in en person i beredskap dagtid på vardagar vid samtliga fem brandstationer i Torsby kommun.

– Vi hade tänkt överlämna uppsägningarna på kommunhuset, men där var vi inte välkomna, säger Arne Nyberget, stationschef i Sysslebäck.

Det senaste sparförslaget ska presenteras för miljö- bygg- och räddningsnämnden under onsdagen.

– Kommunalrådet har sagt att det funnits en dialog kring förslaget. Men det stämmer inte enligt mig. Det har enbart varit fokus på besparingar, säger Stefan Persson, stationschef i Stöllet.

Uppsägningarna är en reaktion mot sparförslaget om att dra in en person i beredskap dagtid på vardagar vid samtliga fem brandstationer i Torsby kommun.

– Vi hade tänkt överlämna uppsägningarna på kommunhuset, men där var vi inte välkomna, säger Arne Nyberget, stationschef i Sysslebäck.

Det senaste sparförslaget ska presenteras för miljö- bygg- och räddningsnämnden under onsdagen.

– Kommunalrådet har sagt att det funnits en dialog kring förslaget. Men det stämmer inte enligt mig. Det har enbart varit fokus på besparingar, säger Stefan Persson, stationschef i Stöllet.