2016-05-20 14:25

2016-05-20 14:25

Skyddsombud vill att vårdcentralen stängs

TORSBY: Osäkert för patienter och personalens hälsa i fara

Skyddsombudet vill att Arbetsmiljöverket stänger vårdcentralen i Torsby. Det sedan underbemanning och bristfällig ledning lett till patientosäkerhet och fara för personalens hälsa.

Redan tidigare i år framfördes kritik mot arbetsmiljön på vårdcentralen i Torsby. Personal valde att säga upp sig på grund av den stress som blev en följd av underbemanning. Ett krismöte med landstingsledningen lugnade situationen, men endast tillfälligt. Nu har skyddsombudet vid vårdcentralen, tillika vårdförbundets representant, i en skrivelse till Arbetsmiljöverket framfört ett formellt krav om att vårdcentralen stängs till dess att problemen lösts.

– Vi har just nu sjukskrivna för utmattning och många har slutat innan det gått så långt. Vårdcentralen har länge saknat en fast ledning som kunnat gett struktur och ledning på ett bra sätt, skriver skyddsombudet i skrivelsen till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet skriver vidare att det nu inte finns någon sekreterare på plats då denne är sjukskriven från sin halvtidstjänst.

– Barnmorskorna går på knäna. Rådgivningssköterskorna är underbemannade. Vi är på väg in i en semesterperiod. Ledningen på högre nivå blundar för vår situation, skriver skyddsombudet.

Redan tidigare i år framfördes kritik mot arbetsmiljön på vårdcentralen i Torsby. Personal valde att säga upp sig på grund av den stress som blev en följd av underbemanning. Ett krismöte med landstingsledningen lugnade situationen, men endast tillfälligt. Nu har skyddsombudet vid vårdcentralen, tillika vårdförbundets representant, i en skrivelse till Arbetsmiljöverket framfört ett formellt krav om att vårdcentralen stängs till dess att problemen lösts.

– Vi har just nu sjukskrivna för utmattning och många har slutat innan det gått så långt. Vårdcentralen har länge saknat en fast ledning som kunnat gett struktur och ledning på ett bra sätt, skriver skyddsombudet i skrivelsen till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet skriver vidare att det nu inte finns någon sekreterare på plats då denne är sjukskriven från sin halvtidstjänst.

– Barnmorskorna går på knäna. Rådgivningssköterskorna är underbemannade. Vi är på väg in i en semesterperiod. Ledningen på högre nivå blundar för vår situation, skriver skyddsombudet.