2016-05-20 14:11

2016-05-20 14:11

Neddragningar väntar

TORSBY: Nytt sparförslag för räddningstjänsten berör samtliga brandstationer

Nu finns ett nytt förslag till omorganisation av räddningstjänsten i Torsby kommun.
Förslaget innebär att samtliga fem stationer tappar en person i beredskap dagtid på vardagar.

Förra året beslutades att brandstationen i Vitsand skulle bli räddningsvärn eftersom räddningstjänsten måste förändra verksamheten för att klara budget. Men beslutet drogs tillbaka efter massiva protester. En ny utredning genomfördes av en extern konsult.

Dennes förslag var att brandstationerna i Stöllet, Vitsand och Östmark skulle bil så kallade FIP-enheter, där FIP står för första insats person. Två jämfört med dagens tre anställda skulle stå i beredskap dygnet runt sju dagar i veckan, en med tillgång till en FIB-bil med modern teknisk utrustning.

Minst dåligt

Men sedan brandmännen fått lämna sina synpunkter har konsultens förslag arbetats om.

– Personalen tycker inte att det nya förslaget är bra, men det minst dåliga av de som lagts fram. Det är något av en kompromiss där delar av det som föreslogs av utredaren ingår, säger räddningschef Pär Maltesson.

Snabbare insats

Räddningsstyrkorna i Östmark, Vitsand och Stöllet bantas från tre till två personer i beredskap vardagar kl 06–18. Ett befintligt fordon uppgraderas. De två första som kommer till brandstationen rycker genast ut. Övrig inryckande personal kommer efter i släck/räddningsbil. Uppskattningsvis ska omorganisationen minska insatstiden med en till två minuter.

I Sysslebäck ska fyra man i beredskap bli tre under dagtid på vardagar och dit ska en specialutrustad bil köpas in, till vilken det ska äskas extra anslag. Den traditionella brandbilen ska finnas kvar som ytterligare resurs för övrig fri inryckande personal.

Oförändrat på nätter

I Torsby ska styrkan i beredskap minskas från sex till fem man under dagtid på vardagar. Heltidsanställda som arbetar dagtid ska kunna bistå som extrapersonal. Ett av styrkans befintliga fordon ska uppgraderas.

Kvällar, nätter och helger kommer ska beredskapen vid samtliga brandstationer, enligt förslaget , vara oförändrad.

Ingen rökdykning

Rökdykning, som kräver fyra personer, kan sedan tidigare inte garanterat genomföras vid stationerna i Östmark, Stöllet och Vitsand och kommer där att tas bort som insatsförmåga Även i Sysslebäck kommer rökdykningen att tas eftersom det inte går att garantera tillräckligt stor styrka genom frivillig inryckning.

Styrkan i Torsby blir den enda i kommunen som fortsatt kan genomföra rökdykning. Rutiner för exempelvis arbete med släckgranater och rökevakuering med fläktar ska inarbetas. Andningsapparater kommer att finnas kvar på samtliga enheter för personligt skydd.

Beslut i juni

Omorganisationen dagtid på vardagar, samt indragningen av rökdykning, beräknas spara totalt 615 000 kronor. På onsdag ska miljö- bygg och räddningsnämnden informeras om det nya förslaget och i juni ska beslut fattas.

Förra året beslutades att brandstationen i Vitsand skulle bli räddningsvärn eftersom räddningstjänsten måste förändra verksamheten för att klara budget. Men beslutet drogs tillbaka efter massiva protester. En ny utredning genomfördes av en extern konsult.

Dennes förslag var att brandstationerna i Stöllet, Vitsand och Östmark skulle bil så kallade FIP-enheter, där FIP står för första insats person. Två jämfört med dagens tre anställda skulle stå i beredskap dygnet runt sju dagar i veckan, en med tillgång till en FIB-bil med modern teknisk utrustning.

Minst dåligt

Men sedan brandmännen fått lämna sina synpunkter har konsultens förslag arbetats om.

– Personalen tycker inte att det nya förslaget är bra, men det minst dåliga av de som lagts fram. Det är något av en kompromiss där delar av det som föreslogs av utredaren ingår, säger räddningschef Pär Maltesson.

Snabbare insats

Räddningsstyrkorna i Östmark, Vitsand och Stöllet bantas från tre till två personer i beredskap vardagar kl 06–18. Ett befintligt fordon uppgraderas. De två första som kommer till brandstationen rycker genast ut. Övrig inryckande personal kommer efter i släck/räddningsbil. Uppskattningsvis ska omorganisationen minska insatstiden med en till två minuter.

I Sysslebäck ska fyra man i beredskap bli tre under dagtid på vardagar och dit ska en specialutrustad bil köpas in, till vilken det ska äskas extra anslag. Den traditionella brandbilen ska finnas kvar som ytterligare resurs för övrig fri inryckande personal.

Oförändrat på nätter

I Torsby ska styrkan i beredskap minskas från sex till fem man under dagtid på vardagar. Heltidsanställda som arbetar dagtid ska kunna bistå som extrapersonal. Ett av styrkans befintliga fordon ska uppgraderas.

Kvällar, nätter och helger kommer ska beredskapen vid samtliga brandstationer, enligt förslaget , vara oförändrad.

Ingen rökdykning

Rökdykning, som kräver fyra personer, kan sedan tidigare inte garanterat genomföras vid stationerna i Östmark, Stöllet och Vitsand och kommer där att tas bort som insatsförmåga Även i Sysslebäck kommer rökdykningen att tas eftersom det inte går att garantera tillräckligt stor styrka genom frivillig inryckning.

Styrkan i Torsby blir den enda i kommunen som fortsatt kan genomföra rökdykning. Rutiner för exempelvis arbete med släckgranater och rökevakuering med fläktar ska inarbetas. Andningsapparater kommer att finnas kvar på samtliga enheter för personligt skydd.

Beslut i juni

Omorganisationen dagtid på vardagar, samt indragningen av rökdykning, beräknas spara totalt 615 000 kronor. På onsdag ska miljö- bygg och räddningsnämnden informeras om det nya förslaget och i juni ska beslut fattas.