2016-04-26 13:36

2016-04-26 13:36

Båtplats polisanmäld

STÖLLET

En person har polisanmält en annan för miljöbrott.

Det handlar enligt anmälaren om att någon skapat en båtplats i en sjö i Stöllet, genom att köra dit ”åtskilliga lass” med sand som sjön fyllts ut med. Sjön är enligt anmälaren en nyckelbiotop, vilket betyder att den har mycket höga naturvärden.

 

Det handlar enligt anmälaren om att någon skapat en båtplats i en sjö i Stöllet, genom att köra dit ”åtskilliga lass” med sand som sjön fyllts ut med. Sjön är enligt anmälaren en nyckelbiotop, vilket betyder att den har mycket höga naturvärden.