2016-04-19 17:46

2016-04-19 17:46

Informationsmöte om blåljusförändringar

STÖLLET: Förändringar inom ambulans och räddningstjänst

3 maj blir en av dygnsambulanserna i Torsby kommun dagambulans. Inom kort presenteras en utredning om räddningstjänstens framtida organisation.

Ett 40-tal personer hade samlats i församlingshemmet i Stöllet där PRO Norra Ny kallat till öppet informationsmöte om förändringarna inom de två blåljusorganisationerna. Wolmer Edqvist, verksamhetschef för ambulanssjukvården och Pär Maltesson, räddningschef i Torsby kommun fanns också på plats för att informera och svara på frågor.

Bakgrunden till mötet är kommande förändringar inom de två livsviktiga verksamheterna. Dagens tre dygnsbemannande ambulanser i Torsby kommun ska bli en dygnsambulans i Torsby och en i Likenäs samt en dagambulans i Torsby bemannad klockan 8–20.

– Torsby kommun kommer även efter det att ha väldigt bra täckning av ambulans, sett till ambulans per invånare ligger man väldigt högt på listan. Dessutom täcks norra Klarälvdalen av tre olika ambulanshelikoptrar tack vare samarbete med Dalarna och Norge, säger Wolmer Edqvist.

Räddningstjänsten

När det gäller räddningstjänsten råder ovisshet kring den framtida organisationen. Eftersom det saknas pengar för att driva verksamheten vidare utan förändringar fanns det förra året förslag om att omvandla brandstationen i Vitsand till räddningsvärn. Det ledde till stora protester och beslutet återkallades. En ny utredning kring organisationen har nu utförts av en extern konsult och den väntas presenteras för politikerna i miljö- bygg- och räddningsnämnden i nästa vecka.

Därefter ska förslag på omorganisation tas fram. Förslag som troligen omfattar minskad personal, eftersom det är den största kostnaden för räddningstjänsten.

– Jag tycker heller inte att man ska spara på räddningstjänstens viktiga verksamhet, men det är inte jag som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan nämnderna, sa Pär Maltesson.

Lisbeth Werngren från Gravol var nöjd med informationen.

– Jättebra att vi fick veta hur organisationerna fungerar. Blir det förslag om neddragningar inom räddningstjänsten är jag säker på att det blir protester, sa hon.

Ett 40-tal personer hade samlats i församlingshemmet i Stöllet där PRO Norra Ny kallat till öppet informationsmöte om förändringarna inom de två blåljusorganisationerna. Wolmer Edqvist, verksamhetschef för ambulanssjukvården och Pär Maltesson, räddningschef i Torsby kommun fanns också på plats för att informera och svara på frågor.

Bakgrunden till mötet är kommande förändringar inom de två livsviktiga verksamheterna. Dagens tre dygnsbemannande ambulanser i Torsby kommun ska bli en dygnsambulans i Torsby och en i Likenäs samt en dagambulans i Torsby bemannad klockan 8–20.

– Torsby kommun kommer även efter det att ha väldigt bra täckning av ambulans, sett till ambulans per invånare ligger man väldigt högt på listan. Dessutom täcks norra Klarälvdalen av tre olika ambulanshelikoptrar tack vare samarbete med Dalarna och Norge, säger Wolmer Edqvist.

Räddningstjänsten

När det gäller räddningstjänsten råder ovisshet kring den framtida organisationen. Eftersom det saknas pengar för att driva verksamheten vidare utan förändringar fanns det förra året förslag om att omvandla brandstationen i Vitsand till räddningsvärn. Det ledde till stora protester och beslutet återkallades. En ny utredning kring organisationen har nu utförts av en extern konsult och den väntas presenteras för politikerna i miljö- bygg- och räddningsnämnden i nästa vecka.

Därefter ska förslag på omorganisation tas fram. Förslag som troligen omfattar minskad personal, eftersom det är den största kostnaden för räddningstjänsten.

– Jag tycker heller inte att man ska spara på räddningstjänstens viktiga verksamhet, men det är inte jag som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan nämnderna, sa Pär Maltesson.

Lisbeth Werngren från Gravol var nöjd med informationen.

– Jättebra att vi fick veta hur organisationerna fungerar. Blir det förslag om neddragningar inom räddningstjänsten är jag säker på att det blir protester, sa hon.