2016-04-17 17:24

2016-04-17 17:24

Här krävdes hästkrafter

LEKVATTNET: Specialinsats i skyddsvärd terräng

När det skulle avverkas på markerna vid den gamla finngården Kvarntorp var det bara äkta hästkrafter som kom i fråga. Ett passande jobb för Peter Nilsson som kom från Stöpafors med sina ardennerhästar Greta och Petra för att röja upp i den besvärliga terrängen.

Bortsett från den specialbyggda kärran med den bensindrivna kranen var det som att kliva tillbaka till tiden då Kvarntorp var en levande gård när Peter Nilsson styrde sina hästar uppför kullen bakom mangårdsbyggnaden för att hämta det han tidigare avverkat. Det gällde nämligen att gå så varsamt fram som möjligt på markerna vid byggnadsminnesområdet.

Specialinsats

– Det blir ju väldigt smalt och besvärligt med stora stenar där man ska ta sig fram och det klarar hästarna bra, förklarar Peter Nilsson medan han selar på Greta och Petra som är mor och dotter.

Till vardags hör de hemma i Stöpafors där Peter använder hästarna i det egna jord- och skogsbruket.

Området närmast Kvarntorp krävde alltså specialinsatser när det gäller avverkning och uppsnyggning av markerna runt gården. Det har även gjorts avverkningar i områden i utkanterna men då var det moderna maskiner som gjorde jobbet.

Pensionerade

– Det gjordes på ett varsamt sätt det också. Det är ju skydd på huskropparna men man har sagt att även markerna runt gården ska bli bevarade, säger Rolf Nilsson som är nöjd med den insats som Skogssällskapet gjort.

Rolf är tillsynsman för Kvarntorp och bor i huset som ligger alldeles intill minnesgården. Han drev själv drivit småskaligt jordbruk på markerna under 20 år men numera har han bara två nordsvenskar kvar; 31-åriga Ronja och 24-årige Tello.

– De går här och har det fint på ålderns höst, säger Rolf som även har fjällkor på gården under sommaren då det kommer många besökare för att uppleva miljön med den välbevarade finngården.

Kvarntorp. eller Myllylä som gården heter på finska, fick sin första bebyggelse på 1660-talet och huvudbyggnaden är troligen uppförd 1774. Kvarntorp var en levande gård fram till 1950 då den sista brukaren, Klara Persson gick ur tiden. 1964 byggnadsminnesförklarades Kvarntorp som numera ägs av Torsby kommun.

Bortsett från den specialbyggda kärran med den bensindrivna kranen var det som att kliva tillbaka till tiden då Kvarntorp var en levande gård när Peter Nilsson styrde sina hästar uppför kullen bakom mangårdsbyggnaden för att hämta det han tidigare avverkat. Det gällde nämligen att gå så varsamt fram som möjligt på markerna vid byggnadsminnesområdet.

Specialinsats

– Det blir ju väldigt smalt och besvärligt med stora stenar där man ska ta sig fram och det klarar hästarna bra, förklarar Peter Nilsson medan han selar på Greta och Petra som är mor och dotter.

Till vardags hör de hemma i Stöpafors där Peter använder hästarna i det egna jord- och skogsbruket.

Området närmast Kvarntorp krävde alltså specialinsatser när det gäller avverkning och uppsnyggning av markerna runt gården. Det har även gjorts avverkningar i områden i utkanterna men då var det moderna maskiner som gjorde jobbet.

Pensionerade

– Det gjordes på ett varsamt sätt det också. Det är ju skydd på huskropparna men man har sagt att även markerna runt gården ska bli bevarade, säger Rolf Nilsson som är nöjd med den insats som Skogssällskapet gjort.

Rolf är tillsynsman för Kvarntorp och bor i huset som ligger alldeles intill minnesgården. Han drev själv drivit småskaligt jordbruk på markerna under 20 år men numera har han bara två nordsvenskar kvar; 31-åriga Ronja och 24-årige Tello.

– De går här och har det fint på ålderns höst, säger Rolf som även har fjällkor på gården under sommaren då det kommer många besökare för att uppleva miljön med den välbevarade finngården.

Kvarntorp. eller Myllylä som gården heter på finska, fick sin första bebyggelse på 1660-talet och huvudbyggnaden är troligen uppförd 1774. Kvarntorp var en levande gård fram till 1950 då den sista brukaren, Klara Persson gick ur tiden. 1964 byggnadsminnesförklarades Kvarntorp som numera ägs av Torsby kommun.