2016-04-07 14:14

2016-04-07 14:14

Vem ska äga utsikten?

TORSBY: Kommunen vill inte ha Gräsbergsstugan

Från Gräsbergsstugan bjuds en unik utsikt över Torsby och Fryken. Där har Sveriges troligen mest otillgängliga nattklubb drivits.
Nu är stugans framtid osäker. Friluftsfrämjandet trodde att de ägde den, men det visade sig omöjligt att få en lagfart.
Nu vill de överlämna byggnaden till Torsby kommun, som inte vill ha den.

1950 beslutade fullmäktige i Fryksände kommun om att skänka ett markområde på toppen av Gräsberget till Skidfrämjandet Torsbyavdelnings Byggnadsförening. På platsen byggdes en stuga som skulle fungera som utflyktsmål för Torsbyborna samt föreningslokal för Skidfrämjandet, som numera heter Friluftsfrämjandet.

Nattklubb utan alkohol

Under 1960–talet drevs en osannolik nattklubb på toppen av Gräsberget. Bilar kunde, via färd över en skogsväg, parkera ett par hundra meter från byggnaden. Därifrån var det till att gå. Stugan saknade el och rinnande vatten. Men där fanns en åsna som gick under namnet ”Jeppe på berget” och som nyttjades för att frakta saker från parkeringen till klubben.

Klubb Soluppgång saknade alkoholrättigheter, menyn bestod i princip av kaffe, lättöl och nävgröt. Trots allt blev det succé under några gyllene år.

Står tom

Stugan har nu stått tom under många år, men är i förhållandevis gott skick. Friluftsfrämjandet i Torsby har upplösts och upptagits av avdelningen Arvika–Sunne, därmed övergick även tillgångarna dit.

Friluftsfrämjandet Arvika–Sunne har trott att de äger stugan på Gräsberget och har under åren städat den och hållit den försäkrad. Men när de ansökte om ny lagfart så fick de avslag. Anledningen är enligt Lantmäteriets beslut att den ursprungliga byggnadsföreningen i sina stadgar skrivit att ”om föreningen upplöses eller lagligen avvecklas så ska eventuella överskott ställas till Fryksände Frilufts- och idrottsstyrelses förfogande till gagn för idrottsrörelsen i orten.”

Vill överlämna nycklar

Friluftsfrämjandet vill nu överlämna nycklarna till stugan samt all dokumentation till Torsby kommun. Men kommunen vill inte ha den.

– Det finns tyvärr inget kommunalt intresse för den fastigheten, säger fastighetschef Hillary Högfeldt.

Det kan ändå vara så att kommunen faktiskt äger fastigheten. Ett tänkbart scenario skulle i så fall kunna vara att kommunen skänker stugan till Friluftsfrämjandet, med förbud mot att sälja den vidare. Eller att kommunen väljer att äga den och arrenderar ut om någon skulle vilja driva sommarcafé. Det tredje alternativet vore försäljning, med tanke på utsikten lär fastigheten inte vara svårsåld.

1950 beslutade fullmäktige i Fryksände kommun om att skänka ett markområde på toppen av Gräsberget till Skidfrämjandet Torsbyavdelnings Byggnadsförening. På platsen byggdes en stuga som skulle fungera som utflyktsmål för Torsbyborna samt föreningslokal för Skidfrämjandet, som numera heter Friluftsfrämjandet.

Nattklubb utan alkohol

Under 1960–talet drevs en osannolik nattklubb på toppen av Gräsberget. Bilar kunde, via färd över en skogsväg, parkera ett par hundra meter från byggnaden. Därifrån var det till att gå. Stugan saknade el och rinnande vatten. Men där fanns en åsna som gick under namnet ”Jeppe på berget” och som nyttjades för att frakta saker från parkeringen till klubben.

Klubb Soluppgång saknade alkoholrättigheter, menyn bestod i princip av kaffe, lättöl och nävgröt. Trots allt blev det succé under några gyllene år.

Står tom

Stugan har nu stått tom under många år, men är i förhållandevis gott skick. Friluftsfrämjandet i Torsby har upplösts och upptagits av avdelningen Arvika–Sunne, därmed övergick även tillgångarna dit.

Friluftsfrämjandet Arvika–Sunne har trott att de äger stugan på Gräsberget och har under åren städat den och hållit den försäkrad. Men när de ansökte om ny lagfart så fick de avslag. Anledningen är enligt Lantmäteriets beslut att den ursprungliga byggnadsföreningen i sina stadgar skrivit att ”om föreningen upplöses eller lagligen avvecklas så ska eventuella överskott ställas till Fryksände Frilufts- och idrottsstyrelses förfogande till gagn för idrottsrörelsen i orten.”

Vill överlämna nycklar

Friluftsfrämjandet vill nu överlämna nycklarna till stugan samt all dokumentation till Torsby kommun. Men kommunen vill inte ha den.

– Det finns tyvärr inget kommunalt intresse för den fastigheten, säger fastighetschef Hillary Högfeldt.

Det kan ändå vara så att kommunen faktiskt äger fastigheten. Ett tänkbart scenario skulle i så fall kunna vara att kommunen skänker stugan till Friluftsfrämjandet, med förbud mot att sälja den vidare. Eller att kommunen väljer att äga den och arrenderar ut om någon skulle vilja driva sommarcafé. Det tredje alternativet vore försäljning, med tanke på utsikten lär fastigheten inte vara svårsåld.