2016-04-06 14:19

2016-04-06 14:19

Ingen hastighetssänkning i Höljes

HÖLJES

En privatperson har hos länsstyrelsen ansökt om sänkt hastighet på väg 62 vid Höljes i norra Värmland.

På den aktuella sträckan är den tillåtna hastigheten 90 km/tim, Höljesbon ville se en sänkning till 50 km/tim eftersom det finns barn och djur i närheten av vägen. Men länsstyrelsen och Trafikverket anser inte att det finns skäl att sänka hastighetsgränsen. Sikten på platsen bedöms som god och risken för att många skulle överträda en lägre hastighetsgräns anses stor.

På den aktuella sträckan är den tillåtna hastigheten 90 km/tim, Höljesbon ville se en sänkning till 50 km/tim eftersom det finns barn och djur i närheten av vägen. Men länsstyrelsen och Trafikverket anser inte att det finns skäl att sänka hastighetsgränsen. Sikten på platsen bedöms som god och risken för att många skulle överträda en lägre hastighetsgräns anses stor.