2016-04-05 15:18

2016-04-05 15:18

Sjukhus hotas med dryga böter

TORSBY

Arbetsmiljöverket hotar sjukhuset i Torsby med ett vitesföreläggande om 500 000 kronor. Sjukhuset måste senast vid utgången av september 2016 ha förbättrat arbetsmiljön vid liggande transporter.

Enligt verket är platsen där bilarna ska rengöras och underhållas för trång och inte anpassad för ändamålet. Dessutom förekommer lyft i ställningar som medför risker för arbetstagarna.

Landstinget skriver som svar till verket att en ombyggnad av den aktuella fastigheten förhoppningsvis ska vara klar hösten 2016.

Enligt verket är platsen där bilarna ska rengöras och underhållas för trång och inte anpassad för ändamålet. Dessutom förekommer lyft i ställningar som medför risker för arbetstagarna.

Landstinget skriver som svar till verket att en ombyggnad av den aktuella fastigheten förhoppningsvis ska vara klar hösten 2016.