2016-04-01 15:51

2016-04-01 15:51

Vill öka aktiviteten på omlastningsterminalen

TORSBY: Överklagar länsstyrelsens beslut

Torsby kommun vill att omlastningsterminalen för timmertransporter från väg till järnväg ska vara öppen längre.
Men länsstyrelsen säger nej då bullret anses hälsofarligt för närboende. Något som kommunen inte håller med om.

För att öka aktiviteten vid omlastningsterminalen och möjliggöra två avgångar per dygn vill kommunen öka tidspannet då omlastning får ske. Enligt det beslut som länsstyrelsen nu upphävt efter ett överklagande från närboende, skulle omlastning till tågvagn få ske mellan klockan 06-20 måndag–fredag och på lördagar klockan 10–19. Avlastning från lastbil skulle vara tillåtet fram till klockan 22 och i undantagsfall senare än så. En bullerutredning har visat att ljudnivån vid intilliggande fastigheter har uppmätts till i genomsnitt 45–46 dBA.

Riktlinjer

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för industriverksamhet i närhet av bostäder tillåts en bullernivå på 50 dBA dagtid på vardagar och 45 dBA klockan 18–22 på vardagar samt på lördagar och söndagar klockan 06–18. Efter klockan 22 bör ljudnivån ligga under 40 dBA.

Naturvårdsverket anser också att förekomsten av så kallade impulsljud gör att man bör minska nivåerna med 5 dBA.

Olika tolkningar

Länsstyrelsen menar att verksamheten vid omlastningsterminalen medför impulsljud, vilket är en av anledningarna till att de nya öppettiderna stoppas. Kommunen och bullerutredaren anser emellertid att länsstyrelsen gjort en feltolkning. De enstaka högre ljuden vid omlastningsterminalen består av stockar som slår mot varandra och orsaker ett relativt dovt ljud, som inte kan jämföras med det från metall mot metall.

Överklagar

Bullerutredaren menar också att mycket av ljudet från omlastningsterminalen i viss mån försvinner i bruset från E45 och väg 239 från vilka ljudnivån vid de aktuella fastigheterna är högre.

Miljö- bygg och räddningsnämnden i Torsby kommun beslutade på torsdagen om att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

För att öka aktiviteten vid omlastningsterminalen och möjliggöra två avgångar per dygn vill kommunen öka tidspannet då omlastning får ske. Enligt det beslut som länsstyrelsen nu upphävt efter ett överklagande från närboende, skulle omlastning till tågvagn få ske mellan klockan 06-20 måndag–fredag och på lördagar klockan 10–19. Avlastning från lastbil skulle vara tillåtet fram till klockan 22 och i undantagsfall senare än så. En bullerutredning har visat att ljudnivån vid intilliggande fastigheter har uppmätts till i genomsnitt 45–46 dBA.

Riktlinjer

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för industriverksamhet i närhet av bostäder tillåts en bullernivå på 50 dBA dagtid på vardagar och 45 dBA klockan 18–22 på vardagar samt på lördagar och söndagar klockan 06–18. Efter klockan 22 bör ljudnivån ligga under 40 dBA.

Naturvårdsverket anser också att förekomsten av så kallade impulsljud gör att man bör minska nivåerna med 5 dBA.

Olika tolkningar

Länsstyrelsen menar att verksamheten vid omlastningsterminalen medför impulsljud, vilket är en av anledningarna till att de nya öppettiderna stoppas. Kommunen och bullerutredaren anser emellertid att länsstyrelsen gjort en feltolkning. De enstaka högre ljuden vid omlastningsterminalen består av stockar som slår mot varandra och orsaker ett relativt dovt ljud, som inte kan jämföras med det från metall mot metall.

Överklagar

Bullerutredaren menar också att mycket av ljudet från omlastningsterminalen i viss mån försvinner i bruset från E45 och väg 239 från vilka ljudnivån vid de aktuella fastigheterna är högre.

Miljö- bygg och räddningsnämnden i Torsby kommun beslutade på torsdagen om att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.