2016-04-01 16:47

2016-04-01 16:47

Gustav Olsson lämnar M-styrelsen i protest

VÄRMLAND: "En partikultur som jag i allra högsta grad tar avstånd från"

Gustav Olsson från Torsby, numera boende i Västerås, lämnar förbundsstyrelsen för Moderaterna i Värmland. Det i protest mot sättet som förbundet leds.

Arbetsmiljöproblemen på Moderaternas förbundskansli har resulterat i att samtliga tre anställda blivit sjukskrivna. Förbundsstyrelsens sätt att hantera problemen är en av de största orsakerna till att Gustav Olsson nu avsäger sig sin plats.

– Samtliga i styrelsen har ett ansvar, men när man inte får något gehör och upplever att man inte ens blir lyssnad på, så kan man fråga sig vad man egentligen kan bidra med. Det mesta sköts från presidiet, ledamöterna involveras inte. Man blir bortkollrad och jag ställer inte upp på det, säger Gustav Olsson.

– Jag är absolut besviken på hur arbetssituationen på kansliet har skötts. När alla är sjukskrivna så är det tydliga signaler på att något inte är rätt. Dessutom har en av de anställda under sin sjukskrivning blivit uppsagd utan anledning eller förhandlingar, fortsätter Olsson.

Tar avstånd

Gustav Olsson menar att presidiet toppstyr förbundsstyrelsen och att det saknas såväl mål som plan för den politiska verksamheten.

– Jag är och kommer alltid att vara Moderat. Det är ett jättebra parti med helt rätt politik. Men i Värmland finns nu en partikultur som jag i allra högsta grad tar avstånd från.

Inga diskussioner

I och med att Olsson avsäger sig platsen i förbundsstyrelsen har han nu lämnat samtliga politiska uppdrag i Värmland. Han har tidigare avsagt sig sina uppdrag i Torsby kommun på grund jobbet som politisk sekreterare för Moderaterna i Västerås stad dit han flyttat.

– Det har alltid varit högt i tak inom Moderaterna, även om vi inte tyckt lika har vi alltid kunnat diskutera politiska frågor. Så är det inte längre. Och en situation där samtliga anställda är sjukskrivna har jag aldrig hört talas om någonstans, säger Gustav Olsson.

Arbetsmiljöproblemen på Moderaternas förbundskansli har resulterat i att samtliga tre anställda blivit sjukskrivna. Förbundsstyrelsens sätt att hantera problemen är en av de största orsakerna till att Gustav Olsson nu avsäger sig sin plats.

– Samtliga i styrelsen har ett ansvar, men när man inte får något gehör och upplever att man inte ens blir lyssnad på, så kan man fråga sig vad man egentligen kan bidra med. Det mesta sköts från presidiet, ledamöterna involveras inte. Man blir bortkollrad och jag ställer inte upp på det, säger Gustav Olsson.

– Jag är absolut besviken på hur arbetssituationen på kansliet har skötts. När alla är sjukskrivna så är det tydliga signaler på att något inte är rätt. Dessutom har en av de anställda under sin sjukskrivning blivit uppsagd utan anledning eller förhandlingar, fortsätter Olsson.

Tar avstånd

Gustav Olsson menar att presidiet toppstyr förbundsstyrelsen och att det saknas såväl mål som plan för den politiska verksamheten.

– Jag är och kommer alltid att vara Moderat. Det är ett jättebra parti med helt rätt politik. Men i Värmland finns nu en partikultur som jag i allra högsta grad tar avstånd från.

Inga diskussioner

I och med att Olsson avsäger sig platsen i förbundsstyrelsen har han nu lämnat samtliga politiska uppdrag i Värmland. Han har tidigare avsagt sig sina uppdrag i Torsby kommun på grund jobbet som politisk sekreterare för Moderaterna i Västerås stad dit han flyttat.

– Det har alltid varit högt i tak inom Moderaterna, även om vi inte tyckt lika har vi alltid kunnat diskutera politiska frågor. Så är det inte längre. Och en situation där samtliga anställda är sjukskrivna har jag aldrig hört talas om någonstans, säger Gustav Olsson.