2016-03-30 13:30

2016-03-30 13:30

Satsning på gång- och cykelvägar

TORSBY: Från norr till söder

Det ska bli lättare att gå och cykla i Torsby. Med start i år väntas miljonsatsningar på gång- och cykelvägar som ska knyta samman tätorten.

Torsby kommunen har ansökt om pengar för att under tre år, med start 2017, investera totalt nio miljoner kronor på gång- och cykelvägar. Redan i år ska en gång- och cykelväg byggas mellan bostadsområdet Alstigen och Östmarkskorset.

– Vägen ska gå via det pågående bygget av hyreshus i Enen och sedan slingra sig en bit från 45:an ner mot befintlig gång- och cykelväg vid Östmarkskorset, säger Mikael Löfvenholm, GVA-chef i Torsby kommun.

Med start 2017 ska en gång- och cykelväg anläggas genom det nya handels- och industriområdet där Dollarstore väntas etablera sig. 2019 ska en bro byggas över Röjdälven så att gång- och cykelvägen når Toriaområdet där den knyts samman med befintliga gång- och cykelvägar till Torsbys sydligaste bostadsområden.

– Vi har sökt bidrag från Trafikverket och har gott hopp om att de ska delfinansiera satsningen. Målsättningen är att knyta samman de norra och södra bostadsområdena i Torsby, säger Mikael Löfvenholm.

Torsby kommunen har ansökt om pengar för att under tre år, med start 2017, investera totalt nio miljoner kronor på gång- och cykelvägar. Redan i år ska en gång- och cykelväg byggas mellan bostadsområdet Alstigen och Östmarkskorset.

– Vägen ska gå via det pågående bygget av hyreshus i Enen och sedan slingra sig en bit från 45:an ner mot befintlig gång- och cykelväg vid Östmarkskorset, säger Mikael Löfvenholm, GVA-chef i Torsby kommun.

Med start 2017 ska en gång- och cykelväg anläggas genom det nya handels- och industriområdet där Dollarstore väntas etablera sig. 2019 ska en bro byggas över Röjdälven så att gång- och cykelvägen når Toriaområdet där den knyts samman med befintliga gång- och cykelvägar till Torsbys sydligaste bostadsområden.

– Vi har sökt bidrag från Trafikverket och har gott hopp om att de ska delfinansiera satsningen. Målsättningen är att knyta samman de norra och södra bostadsområdena i Torsby, säger Mikael Löfvenholm.