2016-03-30 13:42

2016-03-30 13:43

Detaljplan skyndas på för handelsetablering

TORSBY: Samtidig satsning på Torsby centrum

Detaljplanen som ska möjliggöra bygget av Dollarstore i Torsby skyndas på och kan antas redan i sommar.
Samtidigt pågår ett projekt för att göra Torsby centrum mer attraktivt.

Dollarstore hoppas öppna butik i Torsby under hösten i ett område på den västra sidan av E45/E16 mellan Östmarkskorset och Toriarondellen.

För att bygget ska bli verklighet krävs en ny detaljplan.

Arbetet med den har skyndats på och enligt tidsplanen ska den vara redo att antas i juli.

Anslutningsväg

– Kommunen har länge sett det som ett område som borde detaljplaneras, men man har väntat eftersom det varit osäkert när området skulle bli bebyggt, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

Trafiklösningen för det nya handels- och industriområdet innebär troligen en anslutning till väg 947 mot Östmark. Trafikverket har sedan tidigare utrett trafiksituationen kring Östmarkskorset, som om några år troligen kommer att ersättas med två förskjutna trevägskorsningar.

Handelssatsningar

De senaste årens har flera stora handelssatsningar skett utanför centrumkärnan.

Exempelvis Konsum Värmlands nya butik samt utbyggnad av Ica Toria.

Handeln i centrum har också utvecklats, men just nu finns flera tomma butikslokaler.

– Redan innan Dollarstore visade intresse för en etablering vid 45:an så bestämde vi oss för att göra en satsning med syfte att utveckla Torsby centrum. I dag finns det ju inte ens skyltar längs 45:an, turister åker förbi utan att veta vad som finns här, säger Ann-Katrin Järåsen.

I Skottland

Järåsen är just nu i Skottland för att delta i en stor konferens kring utveckling av centrum och turism.

Torsby kommun ingår i ett så kallat BID-projekt där näringslivet tillsammans med kommunen ska göra Torsby mer attraktivt.

Även Sysslebäck

– Konceptet skulle också kunna tillämpas i Sysslebäck eller Stöllet. De som deltar i projektet arbetar fram en plan och en budget som antas genom demokratisk omröstning. I Torsby finns nu exempelvis en grupp som börjat jobba med skyltning, en annan ser på platser i centrum som kan utvecklas och göras mer spektakulära.

– I Skottland jobbar man mycket med BID-konceptet och får statligt stöd för det, det borde Sverige kunna ta efter, säger Järåsen.

Dollarstore hoppas öppna butik i Torsby under hösten i ett område på den västra sidan av E45/E16 mellan Östmarkskorset och Toriarondellen.

För att bygget ska bli verklighet krävs en ny detaljplan.

Arbetet med den har skyndats på och enligt tidsplanen ska den vara redo att antas i juli.

Anslutningsväg

– Kommunen har länge sett det som ett område som borde detaljplaneras, men man har väntat eftersom det varit osäkert när området skulle bli bebyggt, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S).

Trafiklösningen för det nya handels- och industriområdet innebär troligen en anslutning till väg 947 mot Östmark. Trafikverket har sedan tidigare utrett trafiksituationen kring Östmarkskorset, som om några år troligen kommer att ersättas med två förskjutna trevägskorsningar.

Handelssatsningar

De senaste årens har flera stora handelssatsningar skett utanför centrumkärnan.

Exempelvis Konsum Värmlands nya butik samt utbyggnad av Ica Toria.

Handeln i centrum har också utvecklats, men just nu finns flera tomma butikslokaler.

– Redan innan Dollarstore visade intresse för en etablering vid 45:an så bestämde vi oss för att göra en satsning med syfte att utveckla Torsby centrum. I dag finns det ju inte ens skyltar längs 45:an, turister åker förbi utan att veta vad som finns här, säger Ann-Katrin Järåsen.

I Skottland

Järåsen är just nu i Skottland för att delta i en stor konferens kring utveckling av centrum och turism.

Torsby kommun ingår i ett så kallat BID-projekt där näringslivet tillsammans med kommunen ska göra Torsby mer attraktivt.

Även Sysslebäck

– Konceptet skulle också kunna tillämpas i Sysslebäck eller Stöllet. De som deltar i projektet arbetar fram en plan och en budget som antas genom demokratisk omröstning. I Torsby finns nu exempelvis en grupp som börjat jobba med skyltning, en annan ser på platser i centrum som kan utvecklas och göras mer spektakulära.

– I Skottland jobbar man mycket med BID-konceptet och får statligt stöd för det, det borde Sverige kunna ta efter, säger Järåsen.